Marie

Checo

Marie

Je den. Tak pojď Marie ven.
Budeme žít. A házet šutry do oken.
Je dva. Necháme doma trucovat.
Když nechtějí - nemusí. Nebudem se vnucovat.
Jémine. Všechno zlý jednou pomine.
Tak Marie. Co ti je?

Všemocné. Jsou loutkařovi prsty.
Ať jsou tenký nebo tlustý. Občas přetrhají nit.
A to pak jít. A nemít nad sebou svý jistý.
Pořád s tváří optimisty. Listy v žití obracet.

Je to jed. Mazat si kolem huby med.
A neslyšet. Jak se ti bortí svět.
Marie. Kdo přežívá nežije. Tak ádijé.

Marie. Už zase máš (k)tulení sklony.
Jako loni. Slyším kostelní zvony znít.
A to mě zabije. A to mě zabije.
A to mě zabije. Jistojistě.

REF.
Já mám Marie rád. Když má moje bytí spád.
Býti věčně na cestách. A kránu spícím plícím.
Život vdechovat. Nechtěj mě milovat.
Nechtěj mě milovat. Nechtěj mě milovat.

Já mám Marie rád. Když má moje bytí spád.
Býti věčně na cestách. A kránu spícím plícím.
Život vdechovat.

Copak nemůže být. Mezi ženou a mužem.
Přátelství - kde není nikdo nic dlužen. Prostě.
Jen prosté. Spříznění duší.
Aniž by kdokoli. Cokoli tušil.

REF.
Já mám Marie rád. Když má moje bytí spád.
Býti věčně na cestách. A kránu spícím plícím.
Život vdechovat. Nechtěj mě milovat.
Nechtěj mě milovat. Nechtěj mě milovat.

Já mám Marie rád. Když má moje bytí spád.
Býti věčně na cestách. A kránu spícím plícím.
Život vdechovat.

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Inglés

Marie

It’s daytime. So, Marie, come on out.
We shall live. And we’ll throw rocks at windows.
Those two. We'll leave lamentations at home.
If they don’t want to – they don’t have to. We won’t push forward.
Dear me. All bad things will go away one day.
So, Marie. What's the matter?

Almighty. They’re puppeteer’s fingers.
Whether thin or thick. Sometimes they tear out the string.
And then go. With no safety net as protection.
Always optimistic. Turn leaves into living.

It’s poison. To flatter oneself.
And not to hear. The world topplessing.
Marie. That who only survives does not live. So, goodbye.

Marie. You're feeling like hugging again.
Just as last year. I hear church bells ring.
And it will kill me. And it will kill me.
And will kill me. Definitely.

I like Marie. When my existence falls down.
An existence always on the move. And early in the morning through sleeping lungs
Inhale life. Don’t want to love me.
Don’t want to love me. Don’t want to love me.

I like Marie. When my existence falls down.
An existence always on the move. And early in the morning through sleeping lungs
Inhale life.

What cannot be. Between man and woman.
Friendship – when no one owes anything. As simple as that.
Just a simple kindred souls.
Without anyone knowing anything.

I like Marie. When my existence falls down.
An existence always on the move. And early in the morning through sleeping lungs
Inhale life. Don’t want to love me.
Don’t want to love me. Don’t want to love me.

I like Marie. When my existence falls down.
An existence always on the move. And early in the morning through sleeping lungs
Inhale life.

Publicado por Nora_D el Jue, 08/12/2011 - 09:00
Editado por última vez por Nora_D el Mié, 09/04/2014 - 08:08
Comentarios del autor:

I simply loved the song! I'm afraid neither my Czech nor my English are in great shape Smile, but I did my best and hope the translation is acceptable.

4 agradecimientos
Usuario Hace
Slovakia51 semanas 1 día
3 agradecimientos de invitados
4
Tu puntaje: Nada Promedio: 4 (1 voto)
Más traducciones de "Marie"
Checo → Inglés - Nora_D
4
UsuarioPublicado hace
Slovakia51 semanas 1 día
4
Comentarios
Slovakia     Abril 7th, 2014
4

Je dva. Necháme doma trucovat. > those two. We will leave at home lamenting
(it's connected with the next line)

Všechno zlý jednou pomine. > All bad things will go away one day

Jak se ti bortí svět. > how is the world topplessing

Už zase máš (k)tulení sklony. > You're feeling like hugging again
(if it was like "už zase máš tulení sklony"(without "k") it would be "you are having seal feelings again" Laughing out loud)

A to mě zabije. > it will kill me

Já mám Marie rád > I like Marie

Nechtěj mě milovat. > Don't want to love me

Jen prosté. Spříznění duší. > Just a simple kindred souls
(It is just 1 sentence splitted up into 2)

Aniž by kdokoli. Cokoli tušil. > Without anyone knowing anything

You did a great job! Smile

Nora_D     Abril 9th, 2014

Moc díky za komentáře a hodnocení. Dávno jsem mluvila cesky docela dobře, ale bohužel jsem hodně zapomněla.