ترس

Español

Miedo

Empiezo a notar que te tengo,
empiezo a asustarme de nuevo,
sin embargo lo guardo en silencio,
voy a dejar que pase el tiempo,
empiezo a creer que te quiero,
y empiezo a soñar con tus besos,
sin embargo no voy a decirlo...
hasta que tu sientas lo mismo.

Porque tengo miedo, miedo de quererte...
y que no quieras volver a verme...
Por eso dime que me quieres,
o dime que ya no lo sientes,
que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte,
no lo intentes, se que me mientes...
Empiezo a soñar que te pierdo,
empiezo ya a echarte de menos,
acaso te miento es cierto, que se va apagando lo nuestro,
que eso es mentira...
que soy el unico en tu vida... te sigo yo estando perdida...

Ya no me digas que me quieres,
ya no me importa lo que sientes,
aquel amor que me abrazba ya no me quema solo escuece,
no lo intentes, se que me mientes...
Ya no me digas que me quieres,
ya no me importa lo que sientes,
aquel amor que me abrazaba ya no me quema, solo escuece...
y no lo intentes, se que me mientes...
y... ya no tengo miedo...

See video
 Intentar alinear
Persa

ترس

شروع به متوجه شدن اين موضوع مي شوم كه تو را دارم
دوباره شروع به ترسيدن ميكنم
بي شك آنرا در سكوت حفظ ميكنم
اجازه خواهم داد كه زمان بگذرد
شروع به باور اين موضوع ميكنم كه تو را دوست دارم
و شروع به خيال پردازي با بوسه هايت ميكنم
بي شك آنرا نخواهم گفت
تا زماني كه تو مانند من آنرا حس كني

چرا كه مي ترسم، از دوست داشتنت مي ترسم...
و اینکه برای دیدن من بازنگردی
براي همين بگو كه دوستم داري
يا بگو كه ديگر آنرا احساس نميكني
كه ديگر گرمايي كه من از ديدن تو احساس ميكنم در رگهاي تو جريان نميابد
تلاش نكن، ميدانم كه به من دروغ ميگويي
شروع به خيال پردازي در مورد از دست دادن تو ميكنم
شروع به دلتنگ شدن ميكنم
شايد اينكه من به تو دروغ مي گويم درست است، كه عشقمان در حال خاموشي است
كه اين دروغ است...
كه من تنها شخص در زندگي ات هستم....من در حال ترك كردن، همچنان تو را دنبال ميكنم

ديگر به من نگو كه دوستم داري
ديگر برايم آنچه كه احساس ميكني مهم نيست
آن عشقي كه مرا در آغوش گرفت ديگر مرا نمي سوزاند تنها اذيت ميكند
تلاش نكن، ميدانم كه به من دروغ ميگويي
ديگر به من نگو كه دوستم داري
ديگر برايم آنچه كه احساس ميكني مهم نيست
آن عشقي كه مرا در آغوش گرفت ديگر مرا نمي سوزاند تنها اذيت ميكند
تلاش نكن، ميدانم كه به من دروغ ميگويي
و... ديگر نمي ترسم

Publicado por camellia el Mar, 06/11/2012 - 10:56
Editado por última vez por camellia el Dom, 22/12/2013 - 17:46
4 agradecimientos
4 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Comentarios
camellia     Noviembre 6th, 2012

Smile it was a beautiful lyric. I loved it. Thank u for submitting it.

chetza     Diciembre 20th, 2013

y que no quieras volver a verme: va (mitarsam) az inke dige nakhay mano bebini