ترس (Miedo)

traducción al Persa

ترس

Versiones: #1#2#3
شروع به متوجه شدن اين موضوع مي شوم كه تو را دارم
دوباره شروع به ترسيدن ميكنم
بي شك آنرا در سكوت حفظ ميكنم
اجازه خواهم داد كه زمان بگذرد
شروع به باور اين موضوع ميكنم كه تو را دوست دارم
و شروع به خيال پردازي با بوسه هايت ميكنم
بي شك آنرا نخواهم گفت
تا زماني كه تو مانند من آنرا حس كني
 
چرا كه مي ترسم، از دوست داشتنت مي ترسم...
و اینکه برای دیدن من بازنگردی
براي همين بگو كه دوستم داري
يا بگو كه ديگر آنرا احساس نميكني
كه ديگر گرمايي كه من از ديدن تو احساس ميكنم در رگهاي تو جريان نميابد
تلاش نكن، ميدانم كه به من دروغ ميگويي
شروع به خيال پردازي در مورد از دست دادن تو ميكنم
شروع به دلتنگ شدن ميكنم
شايد اينكه من به تو دروغ مي گويم درست است، كه عشقمان در حال خاموشي است
كه اين دروغ است...
كه من تنها شخص در زندگي ات هستم....من در حال ترك كردن، همچنان تو را دنبال ميكنم
 
ديگر به من نگو كه دوستم داري
ديگر برايم آنچه كه احساس ميكني مهم نيست
آن عشقي كه مرا در آغوش گرفت ديگر مرا نمي سوزاند تنها اذيت ميكند
تلاش نكن، ميدانم كه به من دروغ ميگويي
ديگر به من نگو كه دوستم داري
ديگر برايم آنچه كه احساس ميكني مهم نيست
آن عشقي كه مرا در آغوش گرفت ديگر مرا نمي سوزاند تنها اذيت ميكند
تلاش نكن، ميدانم كه به من دروغ ميگويي
و... ديگر نمي ترسم
 
Publicado por camellia el Mar, 06/11/2012 - 10:56
Added in reply to request by s60v5
Editado por última vez por camellia el Dom, 22/12/2013 - 17:46
Español

Miedo

videoem: 
Comentarios
camellia    November 6th, 2012

Regular smile it was a beautiful lyric. I loved it. Thank u for submitting it.

chetza    December 20th, 2013

y que no quieras volver a verme: va (mitarsam) az inke dige nakhay mano bebini

san79    September 5th, 2015

The lyrics have been corrected, you may want to update your translation.