یک میلیون مایل فاصله (A Million Miles Away)

traducción al Persa

یک میلیون مایل فاصله

دوباره رو در روی هم دراز کشیدیم
سکوت مثل یه خنجر زخمی میکنه,همونطور که ما مشغول تظاهر کردن هستیم
و من توی این فکرم که کی اول سر صحبت رو باز میکنه؟
درمورد همون چیزی که هر دو مون میدونیم چیه
ما فقط به احتمالات فکر میکنیم
ولی بهتره ولش کنیم
 
قسمت همخوانی
انگار با من یک میلیون مایل فاصله داری
با این که امشب کنارم هستی
حتی نمیتونم کلمه های درست رو انتخاب کنم که
بگم میتونم همه چیز رو درست کنم
هر دو میدونیم که این آخر قصه ست
داریم فیلم بازی میکنیم اما همه ی این کارها فقط تظاهره
و من نمیتونم اشکهام رو قایم کنم
چون حتی با وجود تو که اینجایی
انگار با من یک میلیون مایل فاصله داری
 
من از خط قرمز عبور کردم یا تو؟
چیزی که ما قبلا بودیم مثل یه فصل از یه سال بود و عشق یه تغییر
و هر وقت به این موضوع فکر میکنم از درون نابود میشم
مثل رودهایی از جنس احساس,اما اشکی برای من نمونده
 
قسمت همخوانی
 
موسیقی
 
[Bridge]
 
میتونیم سعی کنیم تا درموردش حرف بزنیم اما ما قبلا هم این راه رو رفتیم
وقتی که ترانه مون به آخرین نتش میرسه
هر دومون مطمئنیم که وقت بستن اون دره
 
قسمت همخوانی
 
Publicado por minuch el Lun, 14/05/2012 - 16:12
3 agradecimientos
UsuarioHace
orkideh4 años 45 semanas
Miley_Lovato4 años 45 semanas
1 agradecimiento de invitados
Inglés

A Million Miles Away

Here we lay face to face once again
Silence cuts like a knife as we pretend.
And I'm wondering who will be the first to say what we both know
We're just holding on to "could have been"s and we should be letting go.
 
[Chorus:]
It feels like you're a million miles away as you're lying here with me tonight.
 

Más

UsuarioPublicado hace
orkideh4 años 45 semanas
5
Comentarios