سرورم (Milord)

Francés

Milord

Lyrics removed on request of copyright owners

 Intentar alinear
traducción al Persa

سرورم

بفرمایین بیاین سرورم
بشینید کنار میزم
بیرون هوا اونقدر سرده
اینجا راحته
هرکاری بکنن شما کاری نداشته باشید سرورم
و به راحتی خودتون برسین
غم هایتان را در قلب من
و پاهایتان را روی صندلی بگذارین
شما رو میشناسم سرورم
شما منو تابحال ندیدین
من فقط یه دختر بندر
و یک سایه ی خیابونیم

ولی باز خیلی ازنزدیکتون گذشتم
دیروز وقتی که شما رد میشدین
خیلی مغرور بودین
درسته ! خدا شما رو راضی میکرد

با شالی ابریشمینی
که روی شانه های شما موج میزد
نقش مهمی مثل یک پادشاه بودین
در بازوی یک خانوم محترم
با حالت مظفرانه ای راه میرفتید
وای خدا من! خانوم چقدر زیبا بود
درون قلبم نسبت به اون زن احساس سردی کردم

بفرمایین بیاین سرورم
بشینید کنار میزم
بیرون هوا اونقدر سرده
اینجا راحته
هرکاری بکنن شما کاری نداشته باشید سرورم
و به راحتی خودتون برسین
غم هایتان را در قلب من
و پاهایتان را روی صندلی بگذارین
شما رو میشناسم سرورم
شما منو تابحال ندیدین
من فقط یه دختر بندر
و یک سایه ی خیابونیم

بعضیا هم میگن
بعضی وقتها برای اینکه قلب همه مردم تکه تکه بشه
وجود یک کشتی کافیه
وقتی که کشتی رفت
و زندگی شما رو درب و داغون کرد
اونقدر چشمای زیبایی هست که
نمیشه چیزی رو باهاشون درک کرد
و نرمی رو همراه با سرور با خودش برد
عشق گریه میاره
اینم بیانگر اینه که زندگی
برای گرفتن دوباره
همه فرصت هارو به شما میده

بفرمایین بیاین سرورم
مثل یه کودک دیده میشین
هرکاری بکنن شما کاری نداشته باشید سرورم
بیایید به منطقه حکمرانی(پادشاهی) من
من عذاب وجدان رو ترمیم میکنم
من غزل و رمانس میخونم
لرد هایی که هیچ شانسی ندارند را
تعریف میکنم
منو ببینید سرورم
منو اصلا ندیدین
ولی... شما دارین گریه میکنین سرورم؟
هیچ وقت باورم نمیشد
آه باشه، بفرمایین سرورم
به من لبخند بزنید سرورم
بهتر از این کمی همت بیشتره
همینه...
بخندید سرورم
بفرمایین! آواز بخونید سرورم
لا لا لا
و بله برقصید سرورم
لا لا لا افرین سرورم
لا لا لا یک بار دیگه سرورم لا لا لا

Publicado por mahta_ormavi el Jue, 26/07/2012 - 20:21
8 agradecimientos
Usuario Hace
Hamidreza Ardakani1 año 40 semanas
7 agradecimientos de invitados
Comentarios