ستاره بامدادی (Morgenstern)

Alemán

Morgenstern

Sie ist hässlich daß es graut
Wenn sie in den Himmel schaut
Dann fürchtet sich das Licht
Scheint ihr von unten ins Gesicht
So muß sie sich am Tag verstecken
Will das Licht doch nicht erschrecken
Lebt im Schatten bis der Schein vergeht
Sieht einen Stern im Zwielicht prangen und fleht
Mal mir Schönheit auf die Wangen
 
Morgenstern ach scheine
Auf das Antlitz mein
Wirf ein warmes Licht
Auf mein Ungesicht
Sag mir ich bin nicht alleine
Häßich, du bist häßlich
[Du, du bist häßlich]
 
Ich bin allein zur Nacht gegangen
Die späten Vögel nicht mehr sangen
Sah Sonnenkinder im Gewimmel und so
Rief ich in den gestirnten Himmel
 
Morgenstern ach scheine
Auf die Liebste meine
Wirf ein warmes Licht auf ihr Ungesicht
Sag ihr sie ist nicht alleine
 
Morgenstern ach scheine
Auf die Seele meine
Wirf ein warmes Licht
Auf ein Herz das bricht
Sag ihr daß ich weine
Denn du, du bist häßlich
Du bist einfach häßlich
Der Mensch ist doch ein Augentier
Schöne Dinge wünsch' ich mir
Doch du, du bist nicht schön, nein
 
Morgenstern ach, scheine
Auf die Liebste meine
Wirf ein warmes Licht
Auf ihr Ungesicht
Sag ihr sie ist nicht alleine
 
Und der Stern will scheinen
Auf die Liebste meine
Wärmt die Brust mir bebt
Wo das Leben schlägt
Mit dem Herzen sehen
Sie ist wunderschön
 
Publicado por citruswind el Vie, 12/11/2010 - 04:50
Editado por última vez por Sciera el Sáb, 30/05/2015 - 20:22
Comentarios del uploader:

These are the official lyrics, taken from the booklet, except for the line in brackets.

Align paragraphs
traducción al Persa

ستاره بامدادی

و دختریست بسیار زشت و وقتی تاریک میشود
همان موقعی که او به آسمان نگاه میکند
بعد از موقعی که نور گریخته
ستاره به به صورتش درآن پائین میتابد
زیرا که باید روزها مخفی باشد
زیرا نمیخواهد زشتی اش نور را نیز بترساند
توی سایه ها سپری میکند تا اینکه افتاب محو بشود
و ستاره ایی میبینه درخشان در هاله ای چشمکزن و دعا میکنه
زیبایی را بر چهره ام به نگار
 
ستاره بامدادی بدرخش
بر این چهره ام
قالبی از نوری گرم
بتابان بر این چهره ترسیده ام
بگو که تنها نیستم
زشتی،تو زشتی(خطاب به خود)
 
تنها در شب میروم
پرنده های شامگاهی نیز خاموش شده اند
ازدحام فرزندان خورشید را دیده ام(فروغ های خورشید)
وبسوی اسمان ستاره باران فریاد کشیده ام
 
ستاره بامدادی بدرخش
از زبان ستاره:به چهره دوستدارم میتابم
نقشی از نوری گرم
بر چهره ترسیده اش میزنم
بگو او را که او تنها نیست
 
ستاره بامدادی بدرخش
به این روان من بتاب
قالبی از نور گرم بریز
بر قلبی که درآستانه شکستن است
به او بگو که گریه نمیکنم
زیرا که تو،زشتی
در یک کلام تو زشتی
انسانها مخلوقاتی ظاهربین اند
چیزهای زیبا را فقط میخواهند
اما تو،زیبا نیستی،نه
 
بند زیر اززبان داستان گو گفته میشه:
ستاره بامدادی بدرخش
به چهره کسی که دوستش دارم
نقشی بزن از نوری گرم
بر آن چهره ترسیده اش
بگویش که تنها نیست
 
ستاره میخواهد که بدرخشد
به چهره کسی که دوستش دارم
سینه ام را گرم میکند و تکان میدهد
آنجا که زندگی می تپد(قلب)
تا ببیند که او مانند قلبش
زیبا شده!
 
-_-با تشکر از Incognito -_-
 
Publicado por esther_ster el Jue, 05/04/2012 - 11:38
Rammstein: Top 6
Comentarios
Sciera    Sáb, 30/05/2015 - 20:29

The lyrics have been updated. Besides formatting and orthographic corrections quite some other changes were made:
"Wer will das Licht doch nicht erschrecken"
-> "Will das Licht doch nicht erschrecken"
"Sieht einen Stern sie nicht prangen und fleht
Meine Schönheit auf die Wangen"
-> "Sieht einen Stern im Zwielicht prangen und fleht
Mal mir Schönheit auf die Wangen"
"Und so lief ich in den gestörten Himmel "
-> "und so
Rief ich in den gestirnten Himmel"
"Auf sein Herz das bricht"
-> "Auf ein Herz das bricht"
"Wärmt die Brust mir geht"
-> "Wärmt die Brust mir bebt"
"Mit dem Herzen sie"
"Mit dem Herzen sehen"