Μέσα απ' τα Μάτια της Κόρης Μου (In my daughter's eyes)

Inglés

In my daughter's eyes

In my daughter's eyes,
I am a hero,
I am strong and wise,
And I know no fear,
But the truth is plain to see,
She was sent to rescue me,
I see who I want to be,
In my daughter's eyes

In my daughter's eyes,
Everyone is equal,
Darkness turns to light,
And the world is at peace,
This miracle god gave to me,
Gives me strength when I am weak,
I find reason to believe,
In my daughter's eyes

And when she wraps her hand around my finger,
How it puts a smile in my heart,
Everything becomes a little clearer,
I realize what life is all about,
It's hanging on when your heart is had enough,
It's giving more when you feel like giving up,
I've seen the light,
It's in my daughter's eyes

In my daughter's eyes,
I can see the future,
A reflection of who I am and what will be,
And though she'll grow and someday leave,
Maybe raise a family,
When i'm gone I hope you see,
How happy she made me,
For i'll be there,
In my daughter's eyes

Publicado por micarinio el Lun, 23/01/2012 - 14:09
 Intentar alinear
traducción al Griego

Μέσα απ' τα Μάτια της Κόρης Μου

Μέσα απ' τα μάτια της κόρης μου,
Είμαι μια ηρωίδα,
Είμαι δυνατή και σοφή,
Και δεν φοβάμαι τίποτα,
Μα η αλήθεια είναι απλή για να την δεις,
Στάλθηκε για να με σώσει,
Βλέπω ποια θέλω να είμαι,
Μέσα απ΄τα μάτια της κόρης μου.

Μέσα απ' τα μάτια της κόρης μου,
Όλοι είναι ίσοι,
Το σκοτάδι γίνεται φως,
Και ο κόσμος έχει ειρήνη,
Αυτός ο θαυματουργός θεός μου έδωσε,
Μου δίνει δύναμη όταν είμαι αδύναμη,
Βρίσκω λόγο να πιστεύω,
Μέσα απ' τα μάτια της κόρης μου.

Και όταν τυλίγει το χέρι της στο δάχτυλο μου,
Πώς κάνει την καρδιά μου να χαμογελά,
Όλα γίνονται λίγο πιο ξεκάθαρα,
Καταλαβαίνω με τι σχετίζεται η ζωή,
Προσπαθεί όταν η καρδιά σου δεν αντέχει άλλο,
Δίνει περισσότερα όταν νιώθεις ότι θέλεις να τα παρατήσεις,
Έχω δει το φως,
Μέσα απ' τα μάτια της κόρης μου.

Μέσα απ' τα μάτια της κόρης μου,
Μπορώ να δω το μέλλον,
Μια αντανάκλαση της ποιας είμαι και τι θα γίνω,
Και καθώς θα μεγαλώσει και κάποια μέρα φύγει,
Ίσως να φτιάξει οικογένεια,
Όταν φύγω ελπίζω να δεις,
Πόσο χαρούμενη με έκανε,
Γιατί θα είμαι εκεί,
Μέσα απ' τα μάτια της κόρης μου.

Publicado por sora14 el Jue, 03/05/2012 - 16:03
2 agradecimientos
Usuario Hace
Miley_Lovato3 años 30 semanas
1 agradecimiento de invitados
Más traducciones de "In my daughter's eyes"
Inglés → Griego - sora14
Comentarios