چه فایده ای داره؟

Turco

Ne Faydası Var

Ne mecnun ne kerem bir çare bulmus
Ayrilik her askin kaderinde var
Kendini zorlama tatli sözlerle
Teselli etmenin ne faydasi var
Teselli etmenin ne faydasi var

Sanki bir gün çikip gelecekmisin
Sensiz ne haldeyim bilecekmisin
Gözümden yaslari silecekmisin
Aglama demenin ne faydasi var

Buraya kadarmis yolumuz demek
Aciyla baglanmis sonumuz demek
Tek çare tanridan sabir dilemek
Kadere sitemin ne faydasi var
Kadere sitemin ne faydasi var

Comentarios del uploader:

Видео -- за ответ про меня -- AN60SH. Ругалки скушиваю без отрыжки, прошу донельзя, ком горазз!
http://www.youtube.com/watch?v=3im3xwFdGvc
http://www.youtube.com/watch?v=GJy2u_pUac0 -- video
Накось выверю, что быть лепшей видео, на дам коррекцию, будь на разум...

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Persa

چه فایده ای داره؟

نه مجنون، نه کرم، هیچ چاره ای پیدا نکردن
جدایی در روزگار (سرنوشت) هر عشقی وجود داره
خودتو با حرفهای شیرین تحت فشار قرار نده (بخودت اصرار نکن)
تسلی دادن چه فایده ای داره؟
تسلی دادن چه فایده ای داره؟

فرض کن روزی میشه که برگردی بیای؟
خواهی فهمید که بی تو در چه حالی ام؟
اشکها رو از چشام پاک خواهی کرد؟
گفتن گریه نکن چه فایده ای داره؟

انگار راهمون تا اینجا بود
انگار پایانمون با تلخی بسته شده بود
تنها چاره تقاضای صبر از خداست
ستم کردن، برای روزگار چه فایده داره؟
ستم کردن، برای روزگار چه فایده داره؟
(روزگار از ستم کردن چه فایده ای می بره؟)

Publicado por m_fandrousi el Sáb, 19/05/2012 - 13:45
15 agradecimientos
Usuario Hace
Sonia S51 semanas 5 días
فرید هنرور2 años 2 semanas
13 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Más traducciones de "Ne Faydası Var"
Turco → Persa - m_fandrousi
0
Comentarios