بدون تعجب (No Surprises)

بدون تعجب

یه قلب که مثل محل دفن زباله ها پره
یه شغل که با آرومی تو رو میکشه
کبودی هایی که التیام پیدا نمیکنند

خیلی خسته به نظر میای، ناراحتی
دولت رو پایین میاری
اونها، اونها برای ما حرف نمیزنند

من یه زندگی آروم رو میگیرم
و با منوکسید کربن دوستش میکنم
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
آروم، و ساکت

این مناسب ترین پایان منه
آخرین درد دل منه
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی، لطفا

چه خونه زیبایی و چه باغچه زیبایی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
(اجازه بدید از اینجا برم)
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
(اجازه بدید از اینجا برم)
،بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
(اجازه بدید از اینجا برم)
لطفا

Publicado por mehrdaad el Sáb, 23/06/2012 - 18:36
Original:
11 agradecimientos
Usuario Hace
nazi_mg3 años 21 semanas
10 agradecimientos de invitados
Inglés

No Surprises

Video Lyrics
See video
Comentarios