بدون تعجب (No Surprises)

Inglés

No Surprises

A heart that's full up like a landfill
A job that slowly kills you
Bruises that won't heal

You look so tired, unhappy
Bring down the government
They don't, they don't speak for us

I'll take a quiet life,
A handshake of carbon monoxide
And no alarms and no surprises
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises
Silent, silent

This is my final fit
My final bellyache with
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises please

Such a pretty house and such a pretty garden
No alarms and no surprises [let me out of here]
No alarms and no surprises [let me out of here]
No alarms and no surprises [let me out of here] please

Publicado por turcanin el Dom, 13/11/2011 - 03:08
Editado por última vez por crimson_antics el Lun, 01/07/2013 - 19:45
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

بدون تعجب

یه قلب که مثل محل دفن زباله ها پره
یه شغل که با آرومی تو رو میکشه
کبودی هایی که التیام پیدا نمیکنند

خیلی خسته به نظر میای، ناراحتی
دولت رو پایین میاری
اونها، اونها برای ما حرف نمیزنند

من یه زندگی آروم رو میگیرم
و با منوکسید کربن دوستش میکنم
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
آروم، و ساکت

این مناسب ترین پایان منه
آخرین درد دل منه
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی، لطفا

چه خونه زیبایی و چه باغچه زیبایی
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
(اجازه بدید از اینجا برم)
بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
(اجازه بدید از اینجا برم)
،بدون هیچ هشدار و بدون هیچ تعجبی
(اجازه بدید از اینجا برم)
لطفا

Publicado por mehrdaad el Sáb, 23/06/2012 - 18:36
10 agradecimientos
Usuario Hace
nazi_mg3 años 10 semanas
9 agradecimientos de invitados
Comentarios