Chẳng Có Ai Ở Nhà (Nobody's home)

Inglés

Nobody's home

I couldn't tell you why she felt that way,
She felt it everyday.
And I couldn't help her,
I just watched her make the same mistakes again.
What's wrong, what's wrong now?
Too many, too many problems.
Don't know where she belongs, where she belongs?
 
[Chorus]
She wants to go home, and nobody's home,
Where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes,
Broken inside...
 
Open your eyes and look outside,
Find the reasons why
You've been rejected,
And now you can't find, what you've left behind.
Be strong, be strong now!
Too many, too many problems...
Don't know where she belongs, where she belongs...
 
[Chorus]
 
Her feelings she hides,
Her dreams she can't find,
She's losing her mind,
She's fallen behind,
She can't find her place,
She's losing her faith,
She's fallen from grace,
She's all over the place,
 
[Chorus]
 
She's lost inside, lost inside...oh oh
She's lost inside, lost inside...oh oh yeah
 
Publicado por Wiiola el Mar, 01/12/2009 - 14:17
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Vietnamita

Chẳng Có Ai Ở Nhà

Tôi chẳng thể nói cho bạn tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy
Cô ấy cảm thấy như vậy ngày qua ngày
Và tôi cũng chẳng thể giúp cô ấy,
Tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy phạm lại những sai lầm cũ mà thôi
Có chuyện gì ? Đã có chuyện gì ?
Quá nhiều vấn đề, quá nhiều
Chẳng biết cô ấy thuộc về nơi nào, cô ấy thuộc về nơi nào đây ?
 
[Điệp khúc]
Cô ấy muốn về nhà, nhưng chẳng có ai ở nhà
Cô ấy ngủ ở đâu bây giờ, thật đau lòng
Chẳng còn chỗ nào để đi, chẳng còn chỗ nào để đi để lau khô đôi mắt của cô ấy,
Thật đau lòng...
 
Hãy mở đôi mắt của bạn ra đi và nhìn xung quanh,
Tìm lý do tại sao
Bạn lại bị chối bỏ,
Và giờ đây bạn chẳng thể tìm ra, thứ mà bạn đã bỏ lại phía sau
Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên nào !
Quá nhiều, quá nhiều vấn đề...
Chẳng biết cô ấy thuộc về nơi nào, cô ấy thuộc về nơi nào đây...
 
[Điệp khúc]
 
Cảm xúc của mình, cô ấy giấu đi,
Ước mơ của mình, cô ấy không tìm thấy,
Cô ấy đang dần mất trí,
Cô ấy đang gục ngã,
Cô ấy không tìm thấy nơi nào cho mình,
Cô ấy mất đi niềm tin,
Cô ấy mất đi những thứ tốt đẹp,
Cô ấy chẳng có nơi nào cả,
 
[Điệp khúc]
 
Publicado por Nắng el Mar, 24/04/2012 - 09:22
Por favor, ayuda a traducir "Nobody's home"
Comentarios