Nightwalker (Nocarz)

Polaco

Nocarz

Inny kolor gniewu znasz już, inny kolor namiętności
Lekkość lotu w sercu nocy, sen w objęciach winorośli

Ślepa uliczka choć przybrana kwiatami
Głód zaspokojony chociaż nigdy do końca
Odkąd Twe miejsce między nocarzami
Zapachu unikaj krwi i blasku słońca

Biegnących w ciszy jeden za drugim
Idea - matka poprowadzi
Żaden nie skrzywdził nikogo z ludzi
I żaden jeszcze nigdy nie zdradził

Nieśmiertelnego los jak dzień
Miecz nocy kończy i zaczyna
Strach tłumi to pragnienie złe
Co ciągnie jak amfetamina

My Bogom podobni klękamy
Gdy dzieło skończone Nasz Panie!

Inny kolor nocy znasz ponownie dla niej narodzony
Myśli kształt bez słów oddając braciom, widzisz z drugiej strony

Ślepa uliczka choć przybrana kwiatami
Głód jeszcze uśpiony choć coraz go więcej
Okrutny koniec tych co nie wytrzymali
Och! Kiedy wreszcie pęknie Twoje serce?

Gdy siódma fala pożądania
Twój twardy kark podstępnie zgina
Dusisz ten zwierzęcy krzyk
I znowu słodki zapach krwi

Ostatkiem płynąc sił pod prąd
Czujesz że dłużej nie wytrzymasz
Te oczy w których szaleje sztorm
To działa jak amfetamina

My Bogom podobni klękamy
Gdy dzieło skończone Nasz Panie!

See video
 Intentar alinear
traducción al Inglés

Nightwalker

Another colour of the hate you know now, another colour of the passion
The lightness of flight in the heart of night, a dream in arms of grapevine

A blind alley though dressed in flowers
Hunger is sated although never to the end
Since your place between nightwalkers
Avoid a scent of blood and a light of the sun

Running in the silence in a row
Idea-Mother will lead the way
No-one have harmed nobody of humans
and no-one have betrayed

Like a day, immortal's fate ends and begins with the sword of Night
Fear burkes this bad desire
that seduces like amphetamine

Similar to Gods, we are kneeling down
When the work is over, Our Master!

Another colour of the night you know, for her it's born again
The thoughts' shape without words you're taking back to brothers, you can see from other side

A blind alley though dressed in flowers
Hunger is sated although there's more and more of it
A cruel end of those who didn't stand it
Oh! When finally will you heart burst?

When the Seven Wave of Desire
Your hard neck is bowling insidiously
You are smothering this brute scream
And a sweet scent of blood again

On your last legs you're swimming upstream
You feel that you can't stand it more
These eyes in which a storm is raging
It works like amphetamine

Similar to Gods, we are kneeling down
When the work is over, Our Master!

*sorry for mistakes... it's was hard

Publicado por Invitado/a el Mié, 20/07/2011 - 23:01
Comentarios