لطفا منو ترک نکن (Please Don't Leave Me)

Inglés

Please Don't Leave Me

I don't know if I can yell any louder
How many time I've kicked you outta here?
Or said something insulting?
Da da da, da da

I can be so mean when I wanna be
I am capable of really anything
I can cut you into pieces
But my heart is broken
Da da da, da da

Please don't leave me
Please don't leave me
I always say how I don't need you
But it's always gonna come right back to this
Please, don't leave me

How did I become so obnoxious?
What is it with you that makes me act like this?
I've never been this nasty
Da da da, da da

Can't you tell that this is all just a contest?
The one that wins will be the one that hits the hardest
But baby I don't mean it
I mean it, I promise
Da da da, da da

Please don't leave me
Oh please don't leave me
I always say how I don't need you
But it's always gonna come right back to this
Please, don't leave me

I forgot to say out loud how beautiful you really are to me
I cannot be without, you're my perfect little punching bag
And I need you, I'm sorry
Da da da, da da

Da da da da, da da da da
Please, please don't leave me

Baby please don't leave me
No, don't leave me

You say I don't need you
It's gonna come right back to this

Please don't leave me, oh no no no.
But it's always gonna come right back to this

Please don't leave me

See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

لطفا منو ترک نکن

نمی دونم می تونم بلند تر از این فریاد بزنم یا نه
چند بار بار تا حالا تو رو با لگد پرت کردم بیرون از اینجا؟
یا بهت فحش دادم؟
da da da da da

وقتی بخوام می تونم خیلی پست باشم
قادر به انجام هر کاری هستم
می تونم قطعه قطعه ات کنم
ولی قلبم شکسته
da da da da da

لطفا منو ترک نکن
لطفا منو ترک نکن
همیشه می گفتم که بهت احتیاجی ندارم
ولی همیشه دقیقا به همین بر می گرده
لطفا منو ترک نکن

چطوری اینقدر نفرت انگیز بودم؟
تو چطوری بودی که باعث می شدی من اینطوری رفتار کنم؟
هیچ وقت اینقدر زننده نیستم
da da da da da

نمی تونی بگی این فقط یه مسابقه بوده؟
کسی که برنده می شه کسی خواهد بود که به سختی ضربه می زنه
ولی عزیزم من منظوری نداشتم
منظورم این بود، قول می دم
da da da da da

لطفا منو ترک نکن
اوه لطفا منو ترک نکن
همیشه می گفتم که بهت نیاز ندارم
ولی همیشه بر می گشت به همین
لطفا منو ترک نکن

فراموش کردم که خیلی بلند بگم چقدر برای من زیبایی
نمی تونم بدون تو باشم ، تو یه کیسه بوکس کوچیک بی نظیری
بهت نیاز دارم ، معذرت می خوام
da da da da da

لطفا لطفا منو ترک نکن

عزیزم لطفا منو ترک نکن
نه ، ترکم نکن

تو گفتی بهت احتیاج ندارم
این دقیقا به همینجا بر می گرده

لطفا ترکم نکن، اوه نه نه نه
و این دقیقا به همینجا بر می گرده

لطفا ترکم نکن

Publicado por aida.mohammad el Dom, 02/09/2012 - 18:01
3 agradecimientos
3 agradecimientos de invitados
Comentarios