Peace Of The Soul (Pokoj v duši)

Eslovaco

Pokoj v duši

 
Dolinami cesta úzka,
nekľudná pieseň nechce ustáť.
Utíchol les, osirel háj, milému svojmu zbohom dnes dám.
 
Ref:Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len,
tých čo neprajú pokoj duši boľavej.
Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa,
to čo potajme nosím v srdci, nespália,
čo život rozdelí, smrť spojí na veky.
 
Aaaaaa.....
Škovránok hlávku k zemi kloní,
umrela pieseň na jabloni,
utíchol les, osirel háj, milému svojmu zbohom dnes dám.
 
Ref: Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len,
tých čo neprajú pokoj v duši boľavej.
Aj súdiť ťa chcú, nech vinia mňa,
to čo potajme nosím v srdci, nespália,
čo život rozdelí, smrť spojí na veky.
 
Aaaaaa.....
Nevolám ťa k sebe milý, nech ťa môj hlas nepomýli,
utíchol les osirel háj, na cestu dnes zbohom ti dám.
 
Align paragraphs
traducción al Inglés

Peace Of The Soul

Versiones: #1#2#3
A narrow path leads through valleys
A restless song refuses to cease
The forest grows quiet, the grove grows desolate
I'll say farewell to my beloved today
 
If they want to judge you,
then let them judge only
those who don't wish peace on a pained soul.
If they want to judge you,
let them blame me.
They won't burn down that
which I secretly carry in my heart.
What life divides, death will bring together
 
A skylark tilts its head towards the ground
The song has died on the apple tree
The forest grows quiet, the grove grows desolate
I'll say farewell to my beloved today
 
If they want to judge you,
then let them judge only
those who don't wish peace on a pained soul.
If they want to judge you,
let them blame me.
They won't burn down that
which I secretly carry in my heart.
What life divides, death will bring together
 
I don't call you to my side, my beloved
so that my voice doesn't confuse you
The forest grows quiet, the grove grows desolate
I'll say farewell to you today
 
Publicado por Soren el Sáb, 07/04/2012 - 16:58
10 agradecimientos
UsuarioHace
kez3 semanas 1 día
9 agradecimientos de invitados
Más traducciones de "Pokoj v duši"
Eslovaco → Inglés - Soren
Comentarios