Laglös (Renegade)

traducción al Sueco

Laglös

Och gräset var inte grönt nog här
Efter att du vattnat det med mina tårar
Jag är inte säker på vart du tog vägen
Nu är vi en imperfektform
Och ormarna, de hasar sig in
Jagar mig mot mitt slut
Jag kan inte säga var det är
Jag flyr igen
 
Och när jag kommer dit
Är det inte tillräckligt långt borta
Jag är laglös
Det finns i mitt blod
Om jag någonsin kommer dit
Är det inte tillräckligt lång borta
Jag är laglös
Jag har alltid varit
 
Gnistan tände aldrig en eld
Fastän jag försökte och försökte och försökte
Vinden kom från dina lungor
En orkan från din tunga
Och jag ska hålla dina hemligheter med mig
Strax bakom mina tänder
Din ilska, ditt ankare
Men jag tänker segla mycket längre, ah, längre
 
Och när jag kommer dit
Är det inte tillräckligt långt borta
Jag är laglös
Det finns i mitt blod
Om jag någonsin kommer dit
Är det inte tillräckligt lång borta
Jag är laglös
Jag har alltid varit
 
Jag fortsätter fly
Jag fortsätter fly igen, fortsätter fly
Jag fortsätter fly, fly, fly
Fortsätter fly, fly, fly
 
Och när jag kommer dit
Är det inte tillräckligt långt borta
Jag är laglös
Det finns i mitt blod
Om jag någonsin kommer dit
Är det inte tillräckligt lång borta
Jag är laglös
Jag har alltid varit
 
Jag är laglös
Jag har alltid varit
 
Publicado por louise_FIN el Lun, 23/04/2012 - 17:36
Inglés

Renegade

And the grass wasn’t green enough here
After watering it with my tears
I’m not sure where you went
Now we are just past tense
And the snakes, they are slithering in
Chasing me to my end
I can’t say where that is
I’m running again
 
And when I get there
It won’t be far enough
I’m a renegade
It’s in my blood
If ever I get there
It won’t be fast enough
I’m a renegade
I always was
 
Well, the spark never lit up a fire
Though I tried and tried and tried
The wind came from your lungs
A hurricane from your tongue
And I’ll keep your secrets with me
Right behind my teeth
Your anger, your anchor
But I’ll sail much further on, ah, on
 
And when I get there
It won’t be far enough
I’m a renegade
It’s in my blood
If ever I get there
It won’t be fast enough
I’m a renegade
I always was
 
I’ll keep running
I’ll keep running again, keep running
I’ll keep running, running, running
Keep running, running, running
 
And when I get there
It won’t be far enough
I’m a renegade
It’s in my blood
If ever I get there
It won’t be fast enough
I’m a renegade
It's in my blood
 
I’m a renegade
I always was
 
Publicado por Miley_Lovato el Vie, 18/11/2011 - 13:00
Comentarios