Rivierkant (Riverside)

Inglés

Riverside

Down by the river by the boats
Where everybody goes to be alone
Where you wont see any rising sun
Down to the river we will run

When by the water we drink to the dregs
Look at the stones on the river bed
I can tell from your eyes
You've never been by the riverside

Down by the water the riverbed
Somebody calls you somebody says
swim with the current and float away
Down by the river everyday

Oh my God
I see how everything is torn in the river deep
And I don't know why I go the way
Down by the riverside

When that old river runs pass your eyes
To wash off the dirt on the Riverside
Go to the water so very near
The river will be your eyes and ears

I walk to the borders on my own
To fall in the water just like a stone
Chilled to the marrow in them bones
Why do I go here all alone

Oh my God
I see how everything is torn in the river deep
And I don't know why I go the way
Down by the riverside

Publicado por purplelunacy el Lun, 28/02/2011 - 21:38
See video
Align paragraphs
traducción al Holandés

Rivierkant

Beneden aan de rivier, bij de boten
Waar iedereen alleen wilt zijn
Waar je geen zon zit opkomen
Tot de rivier, zullen we rennen

Als bij het water, we drinken tot de bodem
Kijk naar de stenen op't rivierbed
Ik kan zien aan je ogen
Dat je nooit bent geweest naar de rivierkant

Beneden aan't water, het rivierbed
Iemand roept je, iemand zegt
Zwem met de stroom en vloei weg
Beneden aan de rivier elke dag

Oh mijn god
Ik zie hoe alles is gescheurd aan de bodem
En ik weet niet waarom ik ga
Beneden aan de rivierkant

Als de oude rivier je ogen passeert
Om het vuil weg te wassen
Ga naar het water, o zeer dichtbij
De rivier zal je ogen en oren zijn

Ik ga naar de kanten op mijzelf
Om te vallen in het water als een steen
Gekoeld tot het merg in de beenderen
Waarom kom ik hier heel alleen

Oh mijn god
Ik zie hoe alles is gescheurd aan de bodem
En ik weet niet waarom ik ga
Beneden aan de rivierkant

Publicado por LVKTranslate el Sáb, 31/12/2011 - 22:06
6 agradecimientos
6 agradecimientos de invitados
Agnes Obel: Top 6
Comentarios