Тркалање во длабоко (Rolling in the Deep)

Inglés

Rolling in the Deep

There's a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch and
It's bringing me out the dark
Finally I can see you crystal clear
Go ahead and sell me out
And I'll lay your ship bare
 
See how I'll leave with every piece of you
Don't underestimate the things that I will do
There's a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch
And it's bringing me out the dark
 
(Chorus)
The scars of your love remind me of us
They keep me thinking that we almost had it all
The scars of your love, they leave me breathless
I can't help feeling
We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
And you played it
To the beat
 
Baby, I have no story to be told
But I've heard one on you
And I'm gonna make your head burn
Think of me in the depths of your despair
Making a home down there
As mine sure won't be shared
 
(Chorus)
 
We could have had it all
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
But you played it with your beating
 
Throw your soul through every open door
Count your blessings to find what you look for
Turned my sorrow into treasured gold
You pay me back in kind
And reap just what you sow
 
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all
We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
It all, it all it all
 
We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
And you played it
To the beat
 
We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
But you played it
You played it
You played it
You played it
To the beat
 
Publicado por citruswind el Lun, 31/01/2011 - 19:40
Editado por última vez por atheros el Lun, 03/10/2016 - 12:32
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Macedonio

Тркалање во длабоко

Оган започнува во моето срце
Ме достигнува грозница и
Ме изнесува во мракот
Конечно можам кристално јасно да те видам
Повели и продади ме
И ќе го оставам твојот брод разголен
 
И гледај како ќе го оставам секој дел од тебе
Не ги потценувај работите кои ќе ги направам
Оган започнува во моето срце
Достигнува грозница
И ме изнесува во мракот
 
Лузните од твојата љубов ме потсетуваат на нас
Ме држат да мислам дека можевме да имаме се
Лузните од твојата љубов ме оставаат без здив
Не можам да не чувствувам
Дека можевме да имаме се
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
Се тркалаат во длабоко
Го имаше моето срце во твоите раце
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
И ти свиреше
најдобро
 
Драги, јас немам приказна да ти раскажам
Но слушнав една за тебе
Ќе направам главата да ти гори
Мисли на мене во длабочината на својот очај
И направи ми место таму долу
Бидејќи моето сигурно нема да го делам
 
(Рефрен)
 
Можевме да имаме се
Тркалање во длабоко
Можевме да имаме
Тркалање во длабоко
Го имаше моето срце во твоите раце
Но го изигра со своите удари
 
Фрли ја својата душа низ секоја отворена врата
Моли се да го најдеш она што го бараш
Мојата тага ја претвори во драгоцено богатство
Ќе ми платиш со љубезност
И ќе жнееш тоа што си посеал
 
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
Можевме да имаме се
Можевме да имаме се
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
Се, се, се, се
 
Можевме да имаме се
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
Се тркалаат во длабоко
Ја имаше мојата среќа во твоите раце
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
И ти свиреше
Најдобро
 
Можевме да имаме се
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
Се тркалаат во длабоко
Ја имаше мојата среќа во твоите раце
(Ќе посакаш никогаш да не ме сретна и солзите ќе паѓаат, ќе се тркалаат во длабоко)
И ти свиреше
Свиреше
Свиреше
Свиреше
Најдобро
 
Publicado por KaterinaMKD el Mié, 14/03/2012 - 22:56
Más traducciones de "Rolling in the Deep"
Inglés → Macedonio - KaterinaMKD
5
Idioms from "Rolling in the Deep"
Comentarios