Розата (The Rose)

Inglés

The Rose

Some say love, it is a river,
that drowns the tender reed
Some say love, it is a razor,
that leaves your soul to bleed
 
Some say love, it is a hunger,
an endless aching need
I say love, it is a flower,
and you, it’s only seed
 
It's the heart afraid of breaking,
that never learns to dance
It's the dream afraid of waking,
that never takes the chance
 
It's the one who won’t be taken,
Who cannot seem to give
And the soul afraid of dying,
that never learns to live
 
When the night has been too lonely
and the road has been too long
And you think that love is only
for the lucky and the strong
 
Just remember that in the winter,
far beneath the bitter snow
Lies the seed, that with the sun’s love
in the spring becomes the rose.
 
Publicado por aylin_22 el Mié, 22/06/2011 - 09:17
Comentarios del uploader:

There's also a Dutch version of the song, you can find it under the Artist's name : "Ann Christy" - De roos

See video
Align paragraphs
traducción al Macedonio

Розата

Велат љубовта е река
И младата трска ја потопува
Велат љубовта е како жилет
И чини душата да крвари
 
Велат љубовта е копнеж,
Бескрајна потреба и бол
Велам љубовта е цвеќе,
А пак ти, зрно семе е
 
Таа е срце кое стрепи,
Кое нема да затрепери
Таа е сон кој не се буди,
Но нема да се оствари
 
Оној кој не дозволува да го земат,
Оној кој и не пружа
Душа која од смртта стрепи,
Но нема да заживее
 
Кога во осамените ноќи
Патот се чини долг
И мислиш љубовта е само
За најсреќните
 
Сети се дека во зима
Под лутите снегој, длабоко
Се крие семе кое со сончевата љубов
Напролет веќе роза е
 
Publicado por Alek Sandar el Vie, 17/08/2012 - 15:54
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Comentarios
ivank23     Agosto 17th, 2012

Еве го пак: „... На пролет* веќе роза е...“. Сложениот прилог на којшто првиот дел му е некој предлог, се пишува слеано. Во случајов, ,напролет‘.

Alek Sandar     Agosto 17th, 2012

Сакав да те прашам за тоа Smile