Розата (The Rose)

Розата

Велат љубовта е река
И младата трска ја потопува
Велат љубовта е како жилет
И чини душата да крвари

Велат љубовта е копнеж,
Бескрајна потреба и бол
Велам љубовта е цвеќе,
А пак ти, зрно семе е

Таа е срце кое стрепи,
Кое нема да затрепери
Таа е сон кој не се буди,
Но нема да се оствари

Оној кој не дозволува да го земат,
Оној кој и не пружа
Душа која од смртта стрепи,
Но нема да заживее

Кога во осамените ноќи
Патот се чини долг
И мислиш љубовта е само
За најсреќните

Сети се дека во зима
Под лутите снегој, длабоко
Се крие семе кое со сончевата љубов
Напролет веќе роза е

Publicado por Alek Sandar el Vie, 17/08/2012 - 15:54
Original:
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Inglés

The Rose

Video Lyrics
See video
Comentarios
ivank23     Agosto 17th, 2012

Еве го пак: „... На пролет* веќе роза е...“. Сложениот прилог на којшто првиот дел му е некој предлог, се пишува слеано. Во случајов, ,напролет‘.

Alek Sandar     Agosto 17th, 2012

Сакав да те прашам за тоа Smile