خورشيد طلوع ميكنه (Sale el sol)

Español

Sale el sol

Estas semanas sin verte
Me parecieron años
Tanto te quise besar
Que me duelen los labios

Mira que el miedo nos hizo
Cometer estupideces
Nos dejo sordos y ciegos
Tantas veces

Y un día después de la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno
No siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol

Te llore hasta el extremo
De lo que era posible
Cuando creía que era
Invencible
No hay mal que dure cien años
Ni cuerpo que lo aguante
Y lo mejor siempre espera
Adelante

Y un día después de la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno
No siempre son dos
Cuando menos piensas
Sale el sol

Cuando menos piensas
Sale el sol

Y un día después de la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno
No siempre son dos

Y un día después
Y un día después
Sale el sol

Y un día después de la tormenta
Cuando menos piensas sale el sol
De tanto sumar
Pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos

Cuando menos piensas sale el sol

Publicado por purplelunacy el Jue, 21/10/2010 - 21:03
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

خورشيد طلوع ميكنه

تو اين هفته هاي گذشته نتونستم ببينمت
اين هفته ها واسم مثل چند سال گذشتن
ميخواستم يه عالمه ببوسمت
اونقدر كه لبهام به درد بيان

ترس باعث شد ما
كارهاي احمقانه اي بكنيم
كر و كور بشيم
دفعات زيادي اين اتفاق افتاد

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك
هميشه مساوي دو نيست!
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري
خورشيد طلوع ميكنه

برايت گريه كردم تا حدي كه
ممكن بود
وقتي باور كردم
كه شكست ناپذيرم
هيچ چيز بدي دووم نداره
هيچ سختي نيست كه نتوني تحملش كني
و چيزهاي خوب هميشه
يه كمي جلوتر هستن و در آينده اتفاق ميفتن

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك
هميشه مساوي دو نيست!
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري
خورشيد طلوع ميكنه

وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري
خورشيد طلوع ميكنه

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك
هميشه مساوي دو نيست!

و یک روز بعد
و یک روز بعد
خورشيد طلوع ميكنه

و يك روز بعد از طوفان
وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه
وقتي زياد يه چيزو جمع ببندي
حساب شمارش از دستت خارج ميشه
چون يك بعلاوه ي يك هميشه مساوي دو نيست!

وقتي كه خيلي كم انتظارشو داري خورشيد طلوع ميكنه

Publicado por sina dallal el Vie, 20/04/2012 - 17:59
3 agradecimientos
3 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (1 voto)
UsuarioPublicado hace
barcafan3 años 15 semanas
5
Comentarios
barcafan     Agosto 13th, 2012
5