دوستت دارم (Seni Seviyorum)

traducción al Persa

دوستت دارم

دوستت دارم
 
تونخواهي فهميد چه مي كشاند نبودنت بر من
 
سوال ها تمام نمي شود شب ها طولاني مي شود
 
آن فكر ها و غم ها
 
تو قسمت بزرگ جواني ام تو معناي دوران جواني ام
 
ما چه ها كه با هم زندگي نكرديم همچون يك كتاب قطور رمان
 
وقتي كه تو رفتي چاره اي نمانده ذهنم به هم مي ريزد
 
نمي توانم راحت باشم تو نمي داني ديگر چه ها
 
ببين چه مي گو‌‌يم پنهان نمي كنم
 
بي تو زندگي كرن بسيار سخت است برايم
 
هر آن درونم هستي هر آن در قلبم هستي
 
تو را دوست دارم دوستت دارم
 
و آن لحظه اي مي رسد كه و اكنون آن لحظه
 
من نمي توانم زندگي كنم
 
مي داني كدام حالتت را دوست دارم
 
كمي نوشيده اي سرت گیج می رود
 
و حالت را برايم مي گويي
 
بعد از حال مي روي نگاه عميقت
 
آن خوشحالي كه در چشمانت است
 
مرا درآغوش مي گيري و بعد مي پرسي كه
 
چقدر تو را دوست دارم
 
زماني كه تو رفتي جسارتم تمام مي شود
 
خيال هايم پايان نمي گيرد
 
سوال ها تمام نمي شود
 
و غمگيني ام تسكين پيدا نمي كند
 
آن فكر ها و غم ها
 
ببين چه مي گو‌‌يم پنهان نمي كنم
 
بي تو زندگي كرن بسيار سخت است برايم
 
هر آن درونم هستي هر آن در قلبم هستي
 
تو را دوست دارم دوستت دارم
 
و آن لحظه اي مي رسد كه و اكنون آن لحظه
 
من نمی توانم زندگی کنم
 
Publicado por mohammadtrk el Sáb, 10/03/2012 - 07:16
17 agradecimientos
UsuarioHace
mehdi-silent3 años 32 semanas
mirzaee4 años 9 semanas
15 agradecimientos de invitados
Turco

Seni Seviyorum

See video
UsuarioPublicado hace
pouria_zada4 años 7 semanas
2
mirzaee4 años 9 semanas
4
Comentarios