اون نفر منم (Somebody's me)

Inglés

Somebody's me

 

You, do you remember me?,
Like, I remember you
Do you spend your life, going back in your mind to that time?,
Cause I, I walk the streets alone,
I hate being on my own, and everyone can see that,
I really fell, and I'm going through hell.
Thinking about you with somebody else.

Somebody wants you,
Somebody needs you.
Somebody dreams about you every single night.
Somebody cant breathe, without you it's lonely.
Somebody hopes that one day you will see, that somebody's me.
That somebody's me. yeaa...

How, how did we go wrong?
It was so good, and now it's gone,
And I pray at night, that our path's soon will cross.
What we had, isn't lost.
Cause you are always right here in my thoughts..

Somebody wants you,
Somebody needs you.
Somebody dreams about you every single night.
Somebody can't breathe, without you it's lonely.
Somebody hopes that someday you will see,
That somebody's me. Oh yeah...

You will always be in my life, even if I'm not in your life.
Cause you're in my memory...

You, when you remember me?...
And before you set me free, oh listen please...

Somebody wants you,
Somebody needs you.
Somebody dreams about you every single night.
Somebody can't breathe, without you it's lonely.
Somebody hopes that someday you will see,
That somebody's me. Oh yeah...

See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

اون نفر منم

Versiones: #1#2

هی تو منو بیاد میاری؟
درست مثل من که تورو بخاطر دارم
تو هم کل زندگیت رو در گشت و گذار در خاطرات گذشتت بسر می بری
چون من، من تنها در کوچه ها قدم می زنم
از توخودم بودن نفرت دارم و همه منو می بینن که دارم (از احساست و غصه) پر میشم
و دارم وارد جهنم میشم
وقتی که به تو و اونی که باهاشی فکر می کنم

یکی تورو میخواد
یکی بهت نیاز داره
و کسی هست که هر شب در رویای تو به خواب میره
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی
اون نفر منم
اون نفر منم..آره ه

چطور مسیر عشقمون چنین به گمراهی کشید
اون وقتا خیلی خوب بود ولی حالا همه اون روزهای خوش رفتن
و من هر شب دعا می کنم که روزی مسیر جدا شدمون جایی به هم برسن
و چیزی رو که داشتیم رو گم نکردیم
چون تو همیشه اینجا در ذهن منی

یکی تورو میخواد
یکی بهت نیاز داره
و کسی هست که هر شب با رویای تو به خواب میره
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی
اون نفر منم..آره ه

تو همیشه در زندگی منی ،هرچند اگه من تو زندگیت نباشم
چون تو همیشه در ذهن منی

تو، تو هم منو به یاد میاری
آه، و قبل از اینکه منو رها کنی ، آه، تورو خدا به حرفام گوش کن

یکی تورو میخواد
یکی بهت نیاز داره
و کسی هست که هر شب با رویای تو به خواب میره
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی
اون نفر منم..آره ه

Publicado por Samane.zt el Mar, 14/12/2010 - 13:36
10 agradecimientos
10 agradecimientos de invitados
Por favor, ayuda a traducir "Somebody's me"
Enrique Iglesias: Top 6
UsuarioPublicado hace
shhhhh
3
Comentarios