اون نفر منم (Somebody's me)

traducción al Persa

اون نفر منم

Versiones: #1#2
هی تو منو بیاد میاری؟
درست مثل من که تورو بخاطر دارم
تو هم کل زندگیت رو در گشت و گذار در خاطرات گذشتت بسر می بری
چون من، من تنها در کوچه ها قدم می زنم
از توخودم بودن نفرت دارم و همه منو می بینن که دارم (از احساست و غصه) پر میشم
و دارم وارد جهنم میشم
وقتی که به تو و اونی که باهاشی فکر می کنم
 
یکی تورو میخواد
یکی بهت نیاز داره
و کسی هست که هر شب در رویای تو به خواب میره
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی
اون نفر منم
اون نفر منم..آره ه
 
چطور مسیر عشقمون چنین به گمراهی کشید
اون وقتا خیلی خوب بود ولی حالا همه اون روزهای خوش رفتن
و من هر شب دعا می کنم که روزی مسیر جدا شدمون جایی به هم برسن
و چیزی رو که داشتیم رو گم نکردیم
چون تو همیشه اینجا در ذهن منی
 
یکی تورو میخواد
یکی بهت نیاز داره
و کسی هست که هر شب با رویای تو به خواب میره
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی
اون نفر منم..آره ه
 
تو همیشه در زندگی منی ،هرچند اگه من تو زندگیت نباشم
چون تو همیشه در ذهن منی
 
تو، تو هم منو به یاد میاری
آه، و قبل از اینکه منو رها کنی ، آه، تورو خدا به حرفام گوش کن
 
یکی تورو میخواد
یکی بهت نیاز داره
و کسی هست که هر شب با رویای تو به خواب میره
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی
اون نفر منم..آره ه
 
Publicado por Samane.zt el Mar, 14/12/2010 - 13:36
10 agradecimientos
10 agradecimientos de invitados
Inglés

Somebody's me

See video
Por favor, ayuda a traducir "Somebody's me"
Enrique Iglesias: Top 6
UsuarioPublicado hace
shhhhh
3
Comentarios