Heartbeater (Srdcotepec)

Checo

Srdcotepec

Zkus se skrýt pod tím stromem / Který plošinou vlál /
Dej se větvemi vzhůru / Mízou po modrý dál / Chraň
svůj vzácný náklad budoucích / A minulých snů /
Chceš se dát? Zlákat? Ani nápad! / Daň růžovým
dnům / Šíp dráhu stáčí / Minul svůj cíl / Posel hořící /
Nehtem říznul, vzýváš / Hady jižních strání / Končí
žhnoucí déšť? / Hvězdného roje pád / Yeah, jak dál? /
Oči tvý mě svádí / Hladit chtěl by hladovej pes / Cpe
se přídí, zádí, hey! / Je vším, co bys chtěla mít dnes /
Svádí si povodí do pohoří / Do tebe a do moří /
Srdcem tepe, rád, že by rád... / Vlny tvý mě sráží / Jen
když je co a kde si brát / Pod dračí skálou se skrýváš /
A do tvých ran klid / Sladkobol čas / Bolestnou lampu
v tobě zhas / Povrch zůstává zryt / Nabízí perfektní
a jemný vánek / Hedvábných šál / Trčíš v úpatí skal /
Na fotkách nic - zkurvenej film! Nevyšel! / Pohádko
z proutí / Už nezbývá ti nic víc / Než rozpadnout se
v prach / V křišťálových síních / Cestu srdcem zvaž /
A nech tu tíhu vznášet se / V pavoučích sítích / Yeah,
dál, jak dál? / Oči tvé mě svádí / Kost chtěl by
hladovej pes / Cpe se přídí, zádí, hey! / Příště? Bral
by tě dnes / Svádí si povodí do pohoří / Do tebe a do
moří / Srdcem tepe, rád, že by rád... / Vlny tvý mě
sráží / Jen když je co a kde si brát / Na na na, na na
na na / Oči tvý mě svádí / Hladit chtěl by hladovej pes
/ Cpe se přídí, zádí, hey! / Je vším, co bys chtěl a mít
dnes / Svádí si povodí do pohoří / Do tebe a do moří /
Srdcem tepe, rád, že by rád... / Vlny tvý mě sráží /
Jen když je co a kde si brát / Svádí si povodí do
pohoří / Do tebe se ponoří / Klínem do srdce že by
rád / Vlny tvý mě sráží / Jen když je co a kde si brát
Probouzím se do čtyř stěn / Kde i vodopád spal
Sladká čajová báseň / Hojí velkou z nejmenších ran

Publicado por krutykrtek el Mar, 18/10/2011 - 21:57
Comentarios del uploader:

Link to the album "Spousta andělů": http://www.langerovaaneta.cz/hudba/cd/album-spousta-andelu/

Link to the official video clip:http://www.myvideo.de/watch/5280867/Aneta_Langerova_Srdcotepec

See video
 Intentar alinear
traducción al Inglés

Heartbeater

Try to hide under that tree
which streams by platform
set up through branches
up to sap to blue distance

Protect your precious load of dreams
of future and past
Wanna give up? Let lure? No way!
Penalty of pink days

Arrow wind up the way
It missed own target
Flaming bearer
Cut by nail, you invoke
snakes of south hillsides
End burning rains?
The fall of star swarm
Yeah, what now?

Your eyes seducing me
Hungry dog would like to stroke
eat greedily in and out, hey!
He is all you want to have today

Brings river basin to mountain range
to you to the seas
beats by heart, he likes he would like...

Your waves put me down
if there is something to take and where

Under Dragon Rock you're hiding
and to your wounds peace
Sweetsorrow time
put out a lamp inside you
surface stay dug up

Offer perfect and gentle breeze
of silk scarfs
you're sticking in foothills
On photos nothing - fucking film! Didn't come out!

Fairy tale of wicker
Nothing more left to you now
untill fall apart to dust
in crystal halls
Bound your way by heart
and let the weight float
in spider webs
Yeah, what now?

Your eyes seducing me
Hungry dog would like to stroke
eat greedily in and out, hey!
He is all you want to have today

Brings river basin to mountain range
to you to the seas
beats by heart, he likes he would like...

Na na na, na na na

Your eyes seducing me
Hungry dog would like to stroke
eat greedily in and out, hey!
He is all you want to have today

Brings river basin to mountain range
to you to the seas
beats by heart, he likes he would like...

Your waves put me down
if there is something to take and where

Brings river basin to mountain range
to you he will dive
stake to heart, he likes he would like...

Your waves put me down
if there is something to take and where

I'm waking up to four walls
where even a waterfall slept
sweet tea poem
heals great of the least wounds

Publicado por Kostenzie el Vie, 28/12/2012 - 12:40
Comentarios