The stars are right here (Stjärnorna Finns Här)

Sueco

Stjärnorna Finns Här

Så va e på gång.
Ledarna i världen dom vill vänta tills i mon.
Tror att man kan stänga av och bara starta om.
Men vi värderar livet så vi följer inte dom.
Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.
Alla vill till toppen och vill göra karriär.
Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.

Yo, Hey,
Vill du se stjärnorna ta dig en titt omkring.
Vem e de som bestämmer om man blivit nånting.
Jakten på framgång och succé gör människan blind.
Livet är större än materiella ting.
Du har inget att bevisa för dom.
Bli aldrig nånsin en kopia av nån.
När dom vill visa deras väg, så kan du hälsa att vi följer inte med.

Så va e på gång.
Ledarna i världen dom vill vänta tills i mon.
Tror att man kan stänga av och bara starta om.
Men vi värderar livet så vi följer inte dom.
Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.
Alla vill till toppen och vill göra karriär.
Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.

Världen är liten men klyftan är stor.
Ensamhället råder och tystnaden gror.
Så man känner en dystrare ton, ingen respekterar livet.
Ledarna dom kommer men dom går igen,
Och någonstans förlorar människan mot snåljåpen.
Men då väljer du en mision som börjar gå mot den
Sluta leta efter toppen för du står på den.

Så va e på gång.
Ledarna i världen dom vill vänta tills i mon.
Tror att man kan stänga av och bara starta om.
Men vi värderar livet så vi följer inte dom.
Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.
Alla vill till toppen och vill göra karriär.
Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.

Allt du äger är ingenting värt,
Om du inte väljer vad du har kärt.
Och ditt hus är aldrig nåt hem,
Utan kärlek är du alltid tomhänt.
Allt du äger är ingenting värt,
Om du inte väljer vad du har kärt.
Och ditt hus är aldrig nåt hem,
Du är alltid tomhänt.

Så va e på gång.

Publicado por Fluo el Mar, 26/06/2012 - 12:39
 Intentar alinear
traducción al Inglés

The stars are right here

So what's happening?
The leaders of the world want to wait until tomorrow.
Thinks that you can just stop and start over again.
But we value life so we do not follow them.
So what's happening, I ask you, so what's happening?
Time's running out but no one is cooperating here.
Everyone wants to get to the top and make career.
We're heading into space but the stars are among us right here

Yo, Hey,
If you want to see the stars look around you.
Who are those who decide whether you have made it?
The hunt for progress and success makes man blind.
Life is greater than material things.
You don't need to prove anything to them.
Don't ever become a copy of anyone.
When they want to show us their way you can tell them that we won't go along

So what's happening?
The leaders of the world want to wait until tomorrow.
Thinks that you can just stop and start over again.
But we value life so we do not follow them.
So what's happening, I ask you, what's happening?
Time's running out but no one is cooperating
everyone wants to get to the top and make career
we're heading into space but the stars are among us right here

The world is small but the gap is wide.
The society of loneliness* rules and the silence increases.
So you feel a more gloomy tendency, no one respects life.
Leaders emerge but then they leave again,
and somewhere on the way man looses against the cheapskate.
But then you choose a mission which takes it on
Stop looking for the top, you are standing on it.

So what's happening?
The leaders of the world want to wait until tomorrow.
Thinks that you can just stop and start over again.
But we value life so we do not follow them.
So what's happening, I ask you, what's happening?
Time's running out but no one is cooperating
everyone wants to get to the top and make career
we're heading into space but the stars are among us right here

Everything that you own is nothing worth,
unless you choose that which is dear to you.
And your house will never be a home,
without love you will always be empty-handed.
Everything you own is nothing worth,
if you don't choose that which is dear to you.
And your house will never be a home,
you will always be empty-handed.

So what's happening?

Publicado por Gjendine el Mié, 27/06/2012 - 10:17
Comentarios del autor:

* the society of loneliness
I believe that "ensamhallet" is a word coined by the author, as "Samhallet" means "society" and "ensam" means "lonely". (can´t figure out how to write a and ¨ togehter as one letter here but I guess you get the meaning...) Smile

4 agradecimientos
4 agradecimientos de invitados
Comentarios
Fluo     Junio 27th, 2012

Thank you Laughing out loud