ترکت میکنم، مادرید

Español

Te dejo Madrid

Sí, ya es hora de esconder
del mundo el dolor
Bajo la piel
Yo sé que estaré bien
Los gatos como yo
Caen de pie

No quiero
Jugar mi suerte por ti
Y no puedo
Con V pequeña vivir
Pronto estaré de aquí
Muy muy lejos

Ay me voy otra vez
Ahi te dejo Madrid
Las rutinas de piel
Y tus ganas de huir
Yo no quiero cobardes
Que me hagan sufrir
Mejor le digo adiós
A tu boca de anis

Sí, ya es hora de limpiar
Las manchas de miel
Sobre el mantel
Yo nunca supe actuar
Mis labios se ven
Muertos de sed

No quiero
Dejarlo todo al azar
Entiendo
Que he comenzado a estorbar
Pronto estaré de ti
Muy muy lejos

Ay me voy otra vez
Ahi te dejo Madrid
Las rutinas de piel
Y tus ganas de huir
Yo no quiero cobardes
Que me hagan sufrir
Mejor le digo adiós
A tu boca de anis

Ay me voy otra vez
Ahi te dejo Madrid
Las rutinas de piel
Y tus ganas de huir
Yo no quiero cobardes
Que me hagan sufrir
Mejor le digo adiós
A tu boca de

Ay me voy otra vez
Ahi te dejo Madrid
Las rutinas de piel
Y tus ganas de huir
Yo no quiero cobardes
Que me hagan sufrir
Mejor le digo adiós
A tu boca de anis

Ahi te dejo Madrid
Madrid
A tu boca de anis
A tu boca de anis

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Persa

ترکت میکنم، مادرید

آره، وقت قایم شدنه
درد دنیا
در زیر پوسته
میدونم که خوب خواهم بود
گربه ها مثل من
همیشه روی پاهایشان می افتند

نمیخوام که
شانسم رو بخاطر تو به خطر بندازم
و من نمیتونم
با همچین رویای کوچیکی زندگی کنم
به زودی خواهم بود
خیلی خیلی دور از اینجا

آه، من بازم دارم میرم
من تورو پشت سر میگذارم، مادرید
آدمهای عادی و روزمره تو
و اصرارهای تو برای در رفتن
من ترسو ها رو نمیخوام
که فقط منو ناراحت و اذیت میکند
بهتره که بگم خداحافظ
به دهنت که بوی بادیان رومی را میدهد

آره وقت تمیز کردنه
عسل لکه دار میکنه
بالای رومیزی را

من هیچ وقت یاد نگرفتم که وانمود کنم
لبهای من
خیلی خیلی تشنه به نظر میرسند

من نمیخواهم
همه چیز رو بسپارم به دست شانس
من فهمیدم
که من تبدیل به سربار شدم
به زودی خواهم بود
خیلی خیلی دور از تو

آه من بازم میرم
من تورو پشت سر میگذارم، مادرید
آدمهای عادی و روزمره تو
و اصرارهای تو برای در رفتن
من ترسو ها رو نمیخوام
که فقط منو ناراحت و اذیت میکند
بهتره که بگم خداحافظ
به دهنت که بوی بادیان رومی را میدهد

آه من بازم میرم
من تورو پشت سر میگذارم، مادرید
آدمهای عادی و روزمره تو
و اصرارهای تو برای در رفتن
من ترسو ها رو نمیخوام
که فقط منو ناراحت و اذیت میکند
بهتره که بگم خداحافظ
به دهنت

آه من بازم میرم
من تورو پشت سر میگذارم، مادرید
آدمهای عادی و روزمره تو
و اصرارهای تو برای در رفتن
من ترسو ها رو نمیخوام
که فقط منو ناراحت و اذیت میکند
بهتره که بگم خداحافظ
به دهنت که بوی بادیان رومی را میدهد

من تورو پشت سر میگذارم، مادرید
مادرید
دهنت که بوی بادیان رومی را میدهد
دهنت که بوی بادیان رومی را میدهد

Publicado por mahta_ormavi el Mié, 15/08/2012 - 17:40
2 agradecimientos
Usuario Hace
khosroxx2 años 28 semanas
media-alone girl2 años 28 semanas
0
Tu puntaje: Nada
Comentarios