قطرات اشک روی گیتار من (Teardrops on my guitar)

Inglés

Teardrops on my guitar

Drew looks at me, I fake a smile so he won't see
That I want and I'm needing everything that we should be
I'll bet she's beautiful, that girl he talks about,
And she's got everything that I have to live without.

Drew talks to me, I laugh cause it's just so funny
That I can't even see anyone when he's with me
He says he's so in love, he's finally got it right,
I wonder if he knows he's all I think about at night

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do

Drew walks by me, can he tell that I can't breathe?
And there he goes, so perfectly,
The kind of flawless I wish I could be
She'd better hold him tight, give him all her love
Look in those beautiful eyes and know she's lucky cause

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do
So I drive home alone, as I turn out the light
I'll put his picture down and maybe
Get some sleep tonight

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only one who's got enough of me to break my heart
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do
He's the time taken up, but there's never enough
And he's all that I need to fall into..

Drew looks at me, I fake a smile so he won't see.

Publicado por DianaMcGill el Dom, 13/11/2011 - 18:09
Editado por última vez por lt el Lun, 19/08/2013 - 13:26
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

قطرات اشک روی گیتار من

«درو» به من نگاه می کند
من لبخند مصنوعی می زنم, پس او نمی بیند
که من چه می خواهم و چه چیزی نیاز دارم
و هرچه که ما باید می بودیم

من شرط می بندم که او زیباست
آن دختری که او درباره اش حرف می زند
و او هرچیزی دارد
که من باید بدون آن ها زندگی کنم

درو با من حرف می زند
میخندم چون خنده دار است
من حتی نمی توانم ببینم
کسی را وقتی که او با من است

او گفت که واقعا عاشق است
او بالاخره درستش را پیدا کرده است
جای تعجب دارد اگر می دانست
او تمام چیزی هست که شب ها درباره اش فکر می کنم

او دلیل قطرات اشک روی گیتار من است
تنها چیزی که من را به خواستن ستاره ی آرزوها وا می دارد
او آهنگی است که من همچنان در ماشین می خوانمش
نمی دانم چرا

درو به همراه من راه می آید
می تواند بگوید که نمی توانم نفس بکشم؟
و او می رود, چه عالی
چه بی عیب و نقصی آرزو داشتم که می بودم
او بهتر او را سفت نگاه می دارد
همه ی عشقش را به او می دهد
به آن چشمان زیبا نگاه کن
و بدان که او خوش شانس است چون

او دلیل قطرات اشک روی گیتار من است
تنها چیزی که من را به خواستن ستاره ی آرزوها وا می دارد
او آهنگی است که من همچنان در ماشین می خوانمش
نمی دانم چرا

پس تنها به طرف خانه رانندگی کردم
چنانکه چراغ را خاموش کردم
عکسش را پایین می گذارم
و شاید امشب قدری بخوابم

چون او دلیل قطرات اشک روی گیتار من است
او تنها کسی است که به اندازه ی کافی چیزی از من گرفته است که قلبم را بشکند
او آهنگی است که من همچنان در ماشین می خوانمش
نمی دانم چرا

زمان ادامه دادن است, اما این هیچوقت کافی نیست
او تمام چیزی است که می خواهم در آن فرو بروم
«درو» به من نگاه می کند
من لبخند مصنوعی می زنم, پس او نمی بیند

Publicado por Angel_vampir1996 el Mar, 26/06/2012 - 22:32
3 agradecimientos
3 agradecimientos de invitados
Comentarios