The Hours Pass By (Timerne Går)

  • Artista: Natasja
  • Artista invitado: Mukupa, Luluu Soul
  • Álbum: I Danmark er jeg født
  • Canción: Timerne Går
Danés

Timerne Går

Åh, mennesker, mennesker dog
små besynderlige sølle skrog
overgår forstand, overgår behov
altid ude på rov
enhver mand er sin egen lykkes smed
men også en del af den mærkelige menneskelighed
selvfede menneskelighed
liderlige elendighed
grusomme grådighed, og det bli'r ved
åh mennesker, mennesker dog
så livsglade og så kloge
hvad var det der gik galt med vor tro og lov?

Timerne går, og blodet flyder for et ord
år efter år gør mennesket krav på mere jord
timerne går, og verden den er lige stor
mon vi forstår at dele den om 100 år?

Jeg tror ik' på, at verden den er ond
men vores fornuft den er ikke længere sund
Jeg ser 1000 liv mistet i minuttet
nogen sku' sige at de sku' spare på krudtet
før vi ser os om er det snart besluttet
hvem der skal dø
og hvordan det hele skal slutte
hvad mon der sker her om 1000 år?
vil verden være gået helt i stå
hvad om vi startede forfra
fandt en ny planet
glemmer alt hvad der er sket
før det er for sent...

Timerne går, og blodet flyder for et ord
år efter år gør mennesket krav på mere jord
timerne går, og verden den er lige stor
mon vi forstår at dele den om 100 år?

I en verden fuld af kærlighed
at opsnobbet den kan være en færdighed
at enes kan gi' besværlighed
nogen gange rykke til ens værdighed
der er så mange ting som vi ikke kan forstå
og så mange ting som vi kan opnå
i fællesskab er det mere vi kan formå
så kom nu alle sammen, kom nu op og stå!

Ok, der var engang en gud
eller var det Allah
nej, nej det var Adam og Eva
nej Mohammed
var det Jesus, nej der var Juzuf
nej der var Joseph
nej, nej, nej, der var engang Ask Ygdrasil
et kæmpe træ, Mimers Brønd og Urdam-brønden
nej, nej, nej der var engang et kæmpe æg
og inde i ægget lå Pango
og da han klækkede ud, kom ying og yang
nej, nej, nej det var Vishnu og Brahma
ja det var Vishnu og Brahma og noget med en lotus, eller sådan et eller andet
nej det var Parosa, ja...
nej, nej der var engang en tvekønnet gud der hed Ometeodel eller sådan et eller andet...
Jeg ved det ikke hvad han hed...
Men hvad siger Buddha?
Hmm... Darwin?

Skal vi ikke bare blive enige om at vi aner ikke hvad der skete?
... men vi skal dele denne smukke planet!

Uanset om vi tror på en profet
eller bare tror på det vi kan se, det vi hved
vi bygger huse der kan røre skyer
vi rejser frit som fuglen flyver
mænger os og slår os ned i fremmed byer
rynker på næsen af fremmede frisure
religion var en god dengang vi bare var dyr
nu er vi religiøse dyr uden tøjler og styr
hvor meget blod mon har flydt når imorgen gryr

Timerne går, og blodet flyder for et ord
år efter år gør mennesket krav på mere jord
timerne går, og verden den er lige stor
mon vi forstår at dele den om 100 år?

Publicado por sebastianbk el Lun, 28/05/2012 - 07:11
See video
 Intentar alinear
traducción al Inglés

The Hours Pass By

Oh people, oh people
Small peculiar creations
Following our own minds and needs
Always out for more
Everyone's the architect for his own future
But is also a part of this weird humanity
Complacent humanity
Perverted misery
Cruel greed, and it goes on
Oh people, oh people
So happy and so clever
What went wrong with our beliefs and laws?

The hours pass by and the blood flows for a word
Year after year, the human requires more and more earth
The hours pass by and the world is just as big
I wonder if we'll be able to share it in 100 years

I don't believe that the world is evil
But our way of thinking is no longer healthy
I see a thousand lives being lost per minute
Somebody should say that they should calm down
Before we know it, it's already been decided
Who should die
And how it should all end
I wonder what will happen here in a thousand years
Will the world come to a complete stop?
What about we started all over again?
We could find a new planet
And forget everything that's happened
Before it is too late...

The hours pass by and the blood flows for a word
Year after year, the human requires more and more earth
The hours pass by and the world is just as big
I wonder if we'll be able to share it in 100 years

In a world full of love
Being egoistic can be a quality
To agree can lead to difficulties
And sometimes offend one's dignity
There are so many things that we cannot understand
And so many things that we can achieve
Working together, we can accomplish more
So come on, everybody, get up!

Okay, so there was a god
Or was it Allah?
No, no, it was Adam and Eve
No, Mohammad
Was it Jesus? No, it was Juzuf
No, it was Joseph
No, no, no, there was a time with Ash Yggdrasil
An enormous tree, Mímisbrunnr, the well of Urdam
No, no, no, it was all about a giant egg
And inside the egg was Pango
And when the egg hatched, out came ying and yang
No, no, no, it was Vishnu and Brahma
Yes, it was Vishnu and Brahma -- and something about a lotus or something like that
No, it was Parosa
Argh, no, no, there was something about a god with two sexes called Ometeodel or something like that
I don't know what he was called
What does Buddha say?
Hmm... Darwin?

Why don't we just agree that we have no idea about what happened?
Yo, but we have to share this beautiful planet!

No matter if we believe in some prophet
Or if we just believe in the stuff we can see
We build houses that touch the skies
And we travel freely as the bird flies
We mingle and settle down in foreign cities
We wrinkle our noses at strange haircuts
Religion was a good thing when we were just animals
Now we are religious animals without control
How much blood will have flown, once the dawn breaks?

The hours pass by and the blood flows for a word
Year after year, the human requires more and more earth
The hours pass by and the world is just as big
I wonder if we'll be able to share it in 100 years

Publicado por sebastianbk el Lun, 28/05/2012 - 07:41
Comentarios