'I Hotau Fepaki (As We Collide)

traducción al Tongano

'I Hotau Fepaki

Naa ke tala kiate au ma'u pe ke tu'u ki ha me'a
'Oku mau nofo 'i he tapa 'o ha me'a
'Oku ou fiema'u ke ongo'i 'a e ngaahi vavana
'Oku vilovilo ia 'a e mamani 'i he mama'o.
 
Kae 'oua keu tala kiate koe ha me'a
'Oku mau nofo 'i he tapa 'o ha me'a noa
'Oku ou fihi'i 'o puke ma'u
Ta'e'ilo kakato.
 
'I hotau fepaki, 'i hotau fepaki.
 
'Oku 'ikai fiema'u au ke fanongo he tau
Teu teke'i koe ki ha levolo taha
Ke tau kamata ke ongo'i
'I he anga 'oku mau pau ke ongo'i.
 
'Oku ou lele holo pe fakatakatakai
'Oku mau fiema'u pe 'a e malu
Totonu ko ia 'oku mau fiema'u1
'Oku va'ofi ia 'i ho'o 'ilo.
 
'I hotau fepaki, 'i hotau fepaki
'Oku 'ikai ngaongao 'a taua, 'oku 'ikai ngaongao 'a taua
'I hotau pa, 'i hotau pa
Te mau fai ke lelei ia, te mau fai ke lelei ia
'I hotau fepaki, 'i hotau fepaki.
 
Mamate, mamate, mamate, 'oku ou mamate!
Tamate'i ia, tamate'i ia, tamate'i ia, tamate'i ia
Tamate'i ia, tamate'i ia, tamate'i ia, tamate'i ia.
 
'I hotau fepaki, 'i hotau fepaki
'Oku 'ikai ngaongao 'a taua, 'oku 'ikai ngaongao 'a taua
'I hotau pa, 'i hotau pa
Te mau fai ke lelei ia, te mau fai ke lelei ia
'I hotau fepaki, 'i hotau fepaki.
 
  • 1. ke holi 'o loto ai
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publicado por SilentRebel83 el Vie, 01/03/2013 - 00:00
Inglés

As We Collide

You always told me stand for something
We’re living on the edge of something
I want to feel the thrills
It spins the world away
 

Más

Más traducciones de "As We Collide"
Inglés → Tongano - SilentRebel83
Comentarios