Што е со децата (What about the children)

Inglés

What about the children

What About The Children
Tears streaming down, her heart is broken
Because her life is hurting, so am I
He wears a frown, his dreams are choking
And because he stands alone, his dreams will die
So, humbly I come to you and say
As I sound aloud the warfare of today
Hear me, I pray

CHORUS
What about the children
To ignore is so easy
So many innocent children would choose the wrong way
So what about the children
Remember when we were children
And if not for those who loved us and who cared enough
to show us
Where would we be today

Sir, where is your son
Where lies his refuge
And if he can't come to you, then where can he run
Such a foolish girl, yet still, she's your daughter
And if you will just reminisce your days of young
You see, it's not where you've been, nor what you've done
Because I know a friend who specializes in great outcomes
See His love overcomes

CHORUS (2 times)

Where would we be today
Where would we be today
Where would we be today
What about the the children

Publicado por ILMYMIK el Mié, 22/02/2012 - 15:27
See video
 Intentar alinear
traducción al Macedonio

Што е со децата

Што е со децата
Солзи течат надолу, нејзиното срце е скршено
Бидејќи нејзиниот живот е страден, страдам и јас
Тој е намуртен, неговите соништа се гушат
И бидејќи е сам, неговите соништа ќе умрат
Па така, понизно доаѓам кај вас и кажувам
Како што гласно зборувам за војувањето во денешницата
Слушнете ме, се молам

ХОРОТ
Што е со децата
Да се ​​игнорира е толку лесно
Толку многу невини деца ќе го изберат погрешниот пат
Значи, што е со децата
Се сеќавате кога бевме деца
И ако не беа оние кои нè сакаа и кои се грижеа доволно за тоа да ни го покажат
Каде ќе бевме денес

Господине, каде е вашиот син
Каде е неговото засолниште
И ако тој не може да дојде кај вас, тогаш каде ќе бега
Толку будалесто девојче, но сепак, таа е ваша ќерка
И само потсетете се на деновите од младоста
Знаете, не е (важно) каде сте биле, ниту пак што сте направиле
Затоа што знам еден пријател, на кого специјалност му се позитивните исходи
Видете Неговата љубов победува (сè)

ХОРОТ (2 пати)

Каде ќе бевме ние денес
Каде ќе бевме ние денес
Каде ќе бевме ние денес
Што е со децата

Publicado por Cranberrie el Sáb, 25/02/2012 - 20:00
Comentarios