Λευκές σκιές (White shadows)

Inglés

White shadows

When I was a young boy
I tried to listen
And I wanna feel like that
Little white shadows
Blink and miss them
Part of a system, I am
 
If you ever feel
Like something's missing
Things you'll never understand
Little white shadows
Sparkle and glisten
Part of a system, a plan
 
All this noise I'm waking up
All this space I'm taking up
All this sound is breaking up
 
Ooh
 
Maybe you'll get what you wanted
Maybe you'll stumble upon it
Everything you ever wanted
In a permanent state
 
Maybe you'll know
When you see it
Maybe if you say it
You'll mean it
And when you find it
You'll keep it
In a permanent state
A permanent state
 
When I was a young boy
I tried to listen
Don't you wanna feel like that?
You're part of the human race
All of the stars
In the outer space
Part of a system, a plan
 
All this noise I'm waking up
All this space I'm taking up
I cannot hear, you're breaking up
 
Ooh
 
Maybe you'll get what you wanted
Maybe you'll stumble upon it
Everything you ever wanted
In a permanent state
 
Maybe you'll know
When you see it
Maybe if you'd say it
You'll mean it
And when you find it
You'll keep it
In a permanent state
A permanent state
 
Swimmin' on a sea of faces
Tide of the human races
Oh, an answer now is what I need
 
See it in the new sun rising
See it break on your horizon
Oh, come on love, stay with me
 
Publicado por citruswind el Dom, 18/07/2010 - 05:06
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Griego

Λευκές σκιές

Όταν ήμουν ένα νεαρό αγόρι
Προσπάθησα να ακούσω
Και θέλω να νιώσω έτσι
Μικρές λευκές σκιές
Αναλαμπήζουν και να τις χάνεις
Μέρος του συστήματος, είμαι
 
Αν ποτέ αισθανθείς
Σαν κάτι να λείπει
Πράγματα που ποτέ δεν θα καταλάβεις
Μικρές λευκές σκιές
Λαμπιρίζουν και λαμποκοπούν
Μέρος του συστήματος, ένα σχέδιο
 
Όλος αυτός ο θόρυβος , ξυπνάτω
Όλος αυτός το διάστημα , αναλήπομαι
Όλος αυτός ο ήχος διαλύεται
 
Ωωω
 
Ίσως θα πάρεις αυτό που θέλεις
Ίσως θα σκοντάψεις πάνω σ΄αυτό
Όλα όσα θέλησες ποτέ
Σε μια μόνιμη κατάσταση
 
Ίσως το ξέρεις
Όταν το δείς
Ίσως αν το πεις
Θα το εννοούσες
Και όταν το βρείς
Θα το κρατήσεις
Σε μια μόνιμη κατάσταση
Μια μόνιμη κατάσταση
 
Όταν ήμουν ένα νεαρό αγόρι
Προσπάθησα να ακούσω
δεν θέλεις να νιώσεις έτσι;
Είσαι μέρος του ανθρώπινου γένους
Όλα τα αστέρια
Στο εξωτερικό διάστημα
Μέρος του συστήματος, ένα σχέδιο
 
Όλος αυτός ο θόρυβος , ξυπνάτω
Όλος αυτός το διάστημα , αναλήπομαι
Όλος αυτός ο ήχος διαλύεται
 
Ωωω
 
Ίσως θα πάρεις αυτό που θέλεις
Ίσως θα σκοντάψεις πάνω σ΄αυτό
Όλα όσα θέλησες ποτέ
Σε μια μόνιμη κατάσταση
 
Ίσως το ξέρεις
Όταν το δείς
Ίσως αν το πεις
Θα το εννοούσες
Και όταν το βρείς
Θα το κρατήσεις
Σε μια μόνιμη κατάσταση
Μια μόνιμη κατάσταση
 
κολυμπόντας σε μια θάλασσα από πρόσωπα
Παλίρροια από ανθρώπινες φυλές
Ω, μια απάντηση τώρα είναι αυτό που χρειάζομαι
 
Δες το στο νέο ήλιο που ανατέλλει
Δες το να σπάει στο ορίζοντα σου
Αχ, έλα αγάπη, μείνε μαζί μου
 
Translation made by the user Miley_lovato for Lyricstranslate.com
Otherwise the source is mentioned below.

Η μετάφραση έγινε απο τη χρήστη Miley_lovato για το Lyricstranslate.com
Σε διαφορετική περίπτωση η πηγή αναγράφεται απο κάτω.
Publicado por Miley_Lovato el Mar, 06/12/2011 - 12:31
Comentarios