آیا دروغه؟ (Yalan Mı)

آیا دروغه؟

با تو سالهای سال مقابل سرنوشت ایستادم
تو این دریای عشق انگار ما هم خفه شدیم(غرق شدیم)
چندین و چند شب رو صبح کردیم واز خواب بیدار شدیم
تو این شبای بارونی آیا بی جهت خیس شدیم؟
به خاطر تو گریه کردم آیا دروغه، دروغه؟
زانو زدن و التماسم (به خدا) دروغه؟
این که جوونیم رو خرج کردم ، دروغه؟
مگه دروغ بوده؟
بی جهت جایگاهت در قلبم رو ازبین بردی
تو قلبم را هدف قرار دادی امیدهای عشقم را
چندین و چند شب رو صبح کردیم واز خواب بیدار شدیم
تو اون شبای بارونی آیا بی جهت خیس شدیم؟
این قلب زخمی ام محل غروب آفتاب است
نگاه هایت نور شود ،به من کمی امید بده
نان سفره ام بودی،قسم لبم بودی
چی شد توکه می گفتی سالها هم بگذره تو تنها متعلق به من بودی؟
آیا گریه های به خاطر تو دروغه؟
آیا التماس هام به خاطر تو دروغه؟
تا به صبح نخوابیدنم دروغه؟
جوونیم رو خرج کردم و هدر دادم دروغه؟
چی می شه یه چیزی بگو

Publicado por Hadis el Vie, 10/02/2012 - 07:39
Original:
19 agradecimientos
Usuario Hace
dvbsatir2 años 49 semanas
18 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (1 voto)
Turco

Yalan Mı

Más traducciones de "Yalan Mı"
Turco → Persa - Hadis
5
UsuarioPublicado hace
dvbsatir2 años 49 semanas
5
Comentarios
dvbsatir     Marzo 4th, 2013
5