تو (You)

traducción al Persa

تو

بی جان,دارم می لرزم
و فقط بازی کردن تو رو تماشا میکنم
بازی کردنت رو
 
من هرروزم رو میدم تا امروز توی قلب تو باشم
امروز
 
همونطور که هرکس یه تکه از وجود تو رو برمیداره نگاه میکنم
وجود تو
 
با اینکه میدونم من تو رو بیشتر از اونها دوست دارم
بیشتر از اونها
 
دلم برات تنگ شده
دلم برات تنگ شده
دلم برات تنگ شده
دلم برات تنگ شده
برای تو
 
بی جان,دارم می لرزم
و فقط بازی کردن تو رو تماشا میکنم
بازی کردنت رو
 
من هرروزم رو میدم تا امروز توی قلب تو باشم
امروز
 
همونطور که هرکس یه تکه از وجود تو رو برمیداره نگاه میکنم
وجود تو
 
با اینکه میدونم من تو رو بیشتر از اونها دوست دارم
بیشتر از اونها
 
دلم برات تنگ شده
دلم برات تنگ شده
دلم برات تنگ شده
دلم برات تنگ شده
 
دلم برات تنگ شده
 
Publicado por minuch el Mar, 19/06/2012 - 17:48
Inglés

You

Breathless, I'm shaking,
Just watching the game you play
Play
 

Más

Comentarios