1+1

anglais

1+1

If I ain't got nothing
I got you
If I ain't got something (I don't give a damn)
Cause I got it with you
I don't know much about algebra (but I know)
One plus one equals two
And it's me and you
That's all we'll have when the world is through (cause baby)
 
We ain't got nothing without love
Darling you got enough for the both of us (so come on baby)
 
Make love to me
When my days look low
Pull me in close and don't let me go
Make love to me
So when the world's at war
That our love will heal us all (right now baby)
 
Make love to me (me,me,me,me) oh, oh
Make love to me
 
Hey, I don't know much about guns but I
Ive been shot by you (hey)
And I don't know when I'm gonna die but I hope
That I'm gonna die by you (hey)
And I don't know much about fighting but I
I know I will fight for you (hey)
And just when I ball up my fists I realize
I'm laying right next to you baby
 
We ain't got nothing but love
And darling you got enough for the both of us
 
Make love to me
When my days look low
Pull me in close and don't let me go
Make love to me
So when the world's at war
That our love will heal us all (help me let down my guard)
 
Make love to me (me,me,me,me) oh, oh
Make love to me (me,me,me,me)
 
Publié par purplelunacy le Sam, 09/07/2011 - 15:01
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en tchèque

1+1

Když nemám nic
Mám tebe
Když něco nemám (nezajímá mě to)
Protože to mám s tebou
Moc toho nevím o algebře (ale vím, že)
Jedna plus jedna se rovná dva
A to jsem já a ty
To je vše, co budeme mít, až svět skončí (protože zlato)
 
Bez lásky nemáme nic
Miláčku, ty máš dost pro oba dva (tak pojď brouku)
 
Pomiluj mě
Když mám špatné dny
Přitáhni si mě blízko a nepouštěj mě
Pomiluj mě
Tak že když se ve světě válčí
Naše láska nás všechny vyléčí (právě teď zlato)
 
Pomiluj mě (mě, mě, mě, mě) oh, oh
Pomiluj mě
 
Hej, moc toho nevím o zbraních, ale já
Já jsem byla postřelena tebou (hej)
A nevím, kdy umřu, ale doufám
Že umřu tvou rukou (hej)
A moc toho nevím o boji, ale já
Já vím, že budu bojovat pro tebe (hej)
A zrovna, když zatnu pěsti, si uvědomím, že
Ležím hned vedle tebe, zlato
 
Nemáme nic jiného než lásku
A miláčku, ty máš dost pro oba dva
 
Pomiluj mě
Když mám špatné dny
Přitáhni si mě blízko a nepouštěj mě
Pomiluj mě
Tak že když se ve světě válčí
Naše láska nás všechny vyléčí (pomoz mi oklamat mého strážce)
 
Pomiluj mě (mě, mě, mě, mě) oh, oh
Pomiluj mě (mě, mě, mě, mě)
 
Publié par jjannika25 le Ven, 01/06/2012 - 22:14
Commentaires