999

suédois

999

 

I hela mitt liv har jag hört en sång
En vaggvisa du sjöng en gång
I hela mitt liv har jag litat på mig själv
men nu behöver jag din hjälp
I hela mitt liv har jag hört en sång
En sång min mamma sjöng en gång
I hela mitt liv har jag försökt att tänka själv
men jag kommer inte längre utan din hjälp

Alla mina tankar kretsar omkring sjuka saker

De där drömmarna vi drömde kom från gränsland bortom taggtråden
där skyttegravar grävdes när någon annan byggde landet när vi sov
Nu är vi vakna men vi känner inte igen oss
De har rivit våra gator bränt ner lekplatserna
där vi hängde som barn
Hur långt man än har kommit
är det alltid längre kvar

Det fanns ett ljus som aldrig släcks
i sångerna från min uppväxt
I hela mitt liv har jag litat på min tur
men det här kan jag aldrig slingra mig ur

Alla våra ideal kommer från ett rosa åttiotal

Så nu tänker vi på resor, Vita nätter, Ian Curtis
Är du Michael Jackson eller Michael Bolton
Är du Pepsi har du Kola
är du lönsam i din nakenhet, dina blåmärken och valkar
Du har gåshud för du fryser är det här det bästa livet hade att ge?
Hur långt man än har kommit
är det alltid längre kvar

Alla mina tankar kretsar omkring dyra saker

Åh baby var har du varit
vi har redan tänt på grillen
vi har väntat här i regnet på någonting som inte händer
och som aldrig kommer att hända
Det är bara en vag känsla
av att någonting gått förlorat
att vi slösat vår bästa tid på missunnsamhet
Längre har vi inte kommit

Dom 999 saker jag aldrig skulle göra
Dom vägs upp av 999 värre saker jag gjort
Dom 999 saker jag aldrig skulle göra
Dom vägs upp av 999 värre saker jag redan har gjort

Publié par Hagbard le Lun, 16/04/2012 - 21:53
Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en anglais

999

Versions : #1#2

Throughout my life I have heard a song
A lullaby you once sang
Throughout my life I have believed in myself
But now I need your help
Throughout my life I have heard a song
A song my mother once sang
Throughout my life I've tried to think for myself
But I won't get any further without your help

All of my thoughts revolve around sick things

Those dreams we dreamt came from the borderland beyond the barbed wire
Where trenches were dug when someone else built the country while we slept
Now we are awake but we don't recognize ourselves
They have destroyed our streets, burned down our playgrounds
Where we hung out as children
How long has it been
It is all still there

There was a light that never went out
In the songs from my childhood
Throughout my life I've believed in my luck
But this I cannot wriggle myself out of

All of our ideals come from a pink 80's

So now we're thinking of travelling, White nights, Ian Curtis
Are you Michael Jackson or Michael Bolton?
Are you Pepsi, do you have cola?
Are you profitable in your nudity, your bruises and calluses
You have goosebumps because you're cold, is this the best life had to give?
How long has it been
It is all still there

All my thoughts revolve around expensive things

Oh baby where have you been?
We have already lit the grill
We have waited here in the rain on something that isn't happening
and will never happen
It's just a vague feeling
that something has been lost
That we wasted our best years on envy
We haven't come any further

Those 999 things I would never do
They are weighed up to 999 worse things I have done
Those 999 things I would never do
They are weighed up to 999 worse things I have already done

Publié par Strelok le Jeu, 12/07/2012 - 02:02
17 remerciements
Utilisateur Il y a
pinkkangaroo2 années 39 semaines
Des invités ont donné 16 remerciements
Commentaires