God, God... (Bože, Bože...)

serbe

Bože, Bože...

О,Боже,Боже;
ди(<fn>где</fn>) баш(<fn>не бас</fn>) ја,од свих сретних Цигана;
да се родим,баш,кад задремаш!
Да ме не благословиш,никад ни не;
ословиш...
Док за неким,макар каквим;
вашар распремаш!
 
Два'ест' четри динара,
дужан сам код млинара;
код ковача,не смем свраћати!
Јури ме дућанџија;
швићка,за мном,камџија;
једва,имам свирце плаћати!
 
**За мном цика,за мном потрага;**
**а,преда мном,пут за "Доврага"!**
**Бар,да ми је "фићок"(<fn>чокањ или крчаг-суд за смештање испечене ракије</fn>) ракије;**
**ту би могло,да се сакрије!**
 
*Још,кад онда,свирци нагаре;*
*све ћу дати,све ћу пропити!*
*Само,нећу,моје мало магаре;*
*с' белегом,на левој копити!*
 
*Нико мене,не зна слушати;*
*к'о мој,верни другар,ушати!*
*За мном ићи и сањарити;*
*а,не кварити!*
 
Боже,Боже;
ди баш ја,од свих спретних Цигана;
наспрам звезда,да се загубим!
Док сам коње,појио,Враг је друм
преспојио...
Он је хтео,да се у њу,белу,заљубим!
 
Само,ако ишта знам;
онда,знам да будем сам!
Ту сам,исти,на мог ујака;
лула и кабаница,бритва и бројаница;
а пријатеља к'о у курјака!
 
**За мном цика,за мном потрага;**
**а,преда мном,пут за "Доврага"!**
**Бар,да ми је "фићок" ракије;**
**ту би могло,да се сакрије!**
 
*Па,кад свирци нагаре;*
*последњи(<fn>не задњи!</fn>) грош ћу пропити!*
*Али,не дам магаре;*
*с' белегом,на левој копити!*
 
*Ди(Где) је,да је,нека је;*
*само,нек далека је!*
*Да је,дуже,трајало;*
*не би ваљало!*
 
Боже,Боже;
ди(где) баш ја,од свих грешних Цигана;
да паднем,на ситним гресима!
Не даш ми је видети и то од руке,иде ти;
мора да је беспослено,на небесима!
 
Стић'у,сутра до мрака;
до комшијског облака!
Под њим ћу се,опет родити;
ниси ти на небу,сам;
богова је поваздан;
с' неким ћу се,већ,нагодити!
Е,хе...
 
**За мном цика,за мном потрага;**
**а,преда мном,пут за "Доврага"!**
**Бар,да ми је "фићок" ракије;**
**ту би могло,да се сакрије!**
 
*А,кад свирци нагаре;*
*последњи(не задњи) грош ћу пропити!*
*Али,не дам магаре;*
*с' белегом,на левој копити!*
 
*Ког сад љуби,сањива;*
*кад се дан раздањива(?)*
*Ком,сад замке поставља;*
*ког ли,ноћас оставља(?)*
 
---------------------------------------------------------------...Крај.
 
Transliteration submitted by ЋИРА on Mer, 21/12/2016 - 18:40
Commentaires:
"Апсолутно романтично" је певање у дуету...Фићок-чокањ,можда је крчаг ракије. "Ниси Ти,на Небу сам";међу спретним,грешним и сретним Циганима,богова(многобожачко-паганске религије Ромулије у нестајању) је поваздан са магарећим белегом у "Та-ротираним условима погађачког дуга света и времена".Спаси Боже људе Своје,незнабоштва и многобоштва у Животворном Духу Истине!
Bože, Bože, di baš ja, od svih sretnih Cigana,
da se rodim baš kad zadremaš?
Da me ne blagosloviš... Nikad ni ne osloviš...
Dok za nekim... Makarkakvim... Vašar raspremaš?
 
Dvaes'četir dinara dužan sam kod mlinara...
Kod kovača ne smem svraćati...
Juri me dućandžija... Švićka za mnom kamdžija...
Jedva imam svirce plaćati...
 
Za mnom cika... Za mnom potraga... A preda mnom put za Dovraga...
Bar da mi je fićok rakije... Tu bi moglo da se sakrije...
Još kad onda svirci nagare... Sve ću dati, sve ću propiti...
Samo neću moje malo magare... S belegom na levoj kopiti...
Niko mene ne zna slušati... Ko moj verni drugar ušati...
Za mnom ići i sanjariti... A ne kvariti....
 
Bože, Bože, di baš ja od svih spretnih Cigana,
naspram zvezda da se zagubim?
Dok sam konje pojio, Vrag je drum prespojio...
On je teo da se u nju, Belu, zaljubim...
 
Samo ako išta znam,onda znam da budem sam...
Tu sam isti na mog ujaka...
Lula i kabanica... Britva i brojanica...
Prijatelja ko u kurjaka...
 
Za mnom cika... Za mnom potraga... A preda mnom put za Dovraga...
Bar da mi je fićok rakije... Tu bi moglo da se sakrije...
Pa kad svirci nagare... Zadnji groš ću propiti...
Ali ne dam magare... S belegom na levoj kopiti...
Di je da je, neka je... Samo nek daleka je...
Da je duže trajalo, ne bi valjalo...
 
Bože, Bože, di baš ja od svih grešnih Cigana,
da padnem na sitnim gresima?
Ne daš mi je videti? I to od ruke ide ti...
Mora da je besposleno na nebesima?
 
Stiću sutra do mraka do komšijskog oblaka...
Pod njim ću se opet roditi...
Nisi ti na nebu sam... Bogova je povazdan...
S nekim ću se već nagoditi...
 
Za mnom cika... Za mnom potraga... A preda mnom put za Dovraga...
Bar da mi je fićok rakije... Tu bi moglo da se sakrije...
Pa kad svirci nagare... Zadnji groš ću propiti...
Ali ne dam magare... S belegom na levoj kopiti...
Kog sad ljubi, sanjiva... Kad se dan razdanjiva...
Kom sad zamke postavlja... Kog li noćas ostavlja?
 
Publié par Sunsail le Lun, 29/12/2008 - 09:05
Modifié pour la dernière fois par Natoska le Dim, 29/09/2013 - 16:12
videoem: 
Align paragraphs
traduction en anglais

God, God...

GOD, GOD, WHY ME, FROM ALL HAPPY GIPSIES
TO BE BORN EXACTLY WHEN YOU'RE ASLEEP?
WITHOUT YOU BLESSING ME.. NEVER SAY A WORD TO ME..
WHILE FOR SOME.. IT DOESNT MATTER WHO.. YOU CLEAR AWAY THE FAIR
 
24 DINARS [MONEY] I OWE TO THE MILLER
TO THE BLACKSMITH I CANT EVEN COME BY
SHOPKEEPER IS AFTER ME... THE WHIP IS CRACKING AFTER ME
I BARELY HAVE TO PAY THE PLAYERS [MUSICIANS]
 
MAKING NOISE AFTER ME.. SEARCHING FOR ME.. AND IN FRONT OF ME THE ROAD TO HELL
IF I ONLY HAD A BRANDY GLASS.. YOU COULD HIDE IN THERE..
AND WHEN PLAYERS START TO PLAY.. I WILL GIVE EVERYTHING, I WILL DRINK EVERYTHING AWAY
I ONLY WONT GIVE MY LITTLE COLT.. WITH MARK ON HIS LEFT HOOF
NOBODY KNOW HOW TO LISTEN TO ME.. LIKE MY FAITHFUL FRIEND [usati means with ears lol.. so eary faithful friend ? ]
TO WALK AFTER ME AND TO DREAM.. WITHOUT SPOILING IT.. [the dream]
 
GOD, GOD, WHY ME OF ALL CAPABLE GIPSIES
TO BE LOST AGAINST STARS?
WHILE I WATERED HORSES, THE DEVIL COMBINED MY WAY
HE WANTED ME TO FALL IN LOVE WITH HER, WHITE GIRL
 
ONLY IF I KNOW ANYTHING, THEN I KNOW TO BE ALONE
I'M SAME AS MY UNCLE WHEN IT COMES TO THAT
PIPE AND CLOAK... RAZOR AND ROSARY
FRIENDS AS IN DOGS
 
MAKING NOISE AFTER ME.. SEARCHING FOR ME.. AND IN FRONT OF ME THE ROAD TO HELL
IF I ONLY HAD A BRANDY GLASS.. YOU COULD HIDE IN THERE..
AND WHEN MUSICIANS START TO PLAY..I WILL DRINK AWAY LAST PENNY
BUT I WONT GIVE MY COLT.. WITH MARK ON THE LEFT HOOF
WHEREVER SHE IS, LET HER BE.. ONLY THAT SHE IS FAR AWAY
IF IT LASTED LONGER IT WOULDNT BE GOOD
 
GOD GOD, WHY ME OF ALL SINNING GIPSIES
TO FALL FOR SMALL SINS?
YOU DONT LET ME SEE HER? EVEN THAT YOU DO GOOD
SHE MUST BE IN THE SKY WITHOUT DOING ANYTHING?
 
I WILL GO TOMORROW TIL THE DARK TO THE CLOUD IN THE NEIGHBOUHOOD
UNDER IT I WILL BE BORN AGAIN
YOU'RE NOT THE ONLY ONE IN THE SKY.. THERE ARE GODS ALL AROUND
I WILL MAKE A DEAL WITH ONE EVENTUALLY
 
MAKING NOISE AFTER ME.. SEARCHING FOR ME.. AND IN FRONT OF ME THE ROAD TO HELL
IF I ONLY HAD A BRANDY GLASS.. YOU COULD HIDE IN THERE..
AND WHEN MUSICIANS START TO PLAY..I WILL DRINK AWAY LAST PENNY
BUT I WONT GIVE MY COLT.. WITH MARK ON THE LEFT HOOF
WHO SHE KISSES NOW, WHO SHE DREAMS... WHEN THE DAYS COMES
FOR WHO SHE SETS TRAPS NOW .. WHO SHE LEAVES TONIGHT?
 
Publié par Adrienne le Lun, 29/12/2008 - 09:05
Plus de traductions de « Bože, Bože... »
serbe → anglais - Adrienne
5
Commentaires
lesmar    January 18th, 2014

Thanks for your tremendous work. As I am not fluent in Serbian, your translation cleared up many obscurities in Balašević's complicated poetry.