"Să mă desprind" (Breakaway)

anglais

Breakaway

Grew up in a small town
And when the rain would fall down
I'd just stare out my window
Dreaming of what could be
And if I'd end up happy
I would pray
Trying hard to reach out
But when I tried to speak out
Felt like no one could hear me
Wanted to belong here
But something felt so wrong here
So I'd pray
I could break away
 
I'll spread my wings and learn how to fly
I'll do what it takes till I touch the sky
And I'll make a wish, take a chance, make a change
And break away
Out of the darkness and into the sun
But I wont forget all the ones that I love
I'll take a risk, take a chance, make a change
And break away
 
Wanna feel the warm breeze
Sleep under a palm tree
Feel the rush of the ocean
Get on board a fast train
Travel on a jet plane far away
And break away
 
Buildings with a hundered floors
Swinging around revolving doors
Maybe I don't know where they'll take me
But I gotta keep moving on, moving on
Fly away, break away
 
I'll spread my wings and I'll learn how to fly
Though it's not easy to tell you goodbye
I gotta take a risk, take a chance, make a change
And break away
Out of the darkness and into the sun
But I wont forget the place I come from
I gotta take a risk, take a chance, make a change
And break away
Break away...
 
Publié par Katina le Lun, 01/12/2008 - 20:50
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en roumain

"Să mă desprind"

Am crescut într-un orăşel micuţ
Şi când ploaia avea să cadă
Eu doar priveam de la geam
Visănd la ce ar putea fi
Şi dacă aş sfărşi fericit
M-aş ruga
Încercând din greu să mă întind
Dar când am încercat să vorbesc
Am simţit de parcă nimeni nu m-ar putea ajuta
Am vrut să aparţin aici
Dar ceva părea atât de greşit aici
Deci m-aş ruga
M-aş putea desprinde
 
Îmi voi întinde aripile şi voi învăţa cum să zbor
Voi face tot ce pot până voi atinge cerul
Şi-mi voi pune o dorinţă, voi încerca, voi face o schimbare
Şi mă voi desprinde
Afară din întuneric şi înspre soare
Dar nu-i voi uita pe toţi pe care îi iubesc
Voi risca, voi încerca, voi face o schimbare
Şi mă voi desprinde
 
Vreau să simt adierea caldă
Să dorm sub un palmier
Să simt năvala oceanului
Să mă urc intr-un tren rapid
Să călătoresc pe un avion în depărtare
Şi să mă desprind
 
Clădiri cu o sută de etaje
Legănându-se în jurul uşilor pivotante
Poate că nu ştiu unde mă vor duce
Dar trebuie să continui să merg mai departe, să merg mai departe
Să zbor departe, să mă desprind
 
Îmi voi întinde aripile şi voi învăţa cum să zbor
Deşi nu e uşor să spun la revedere
Trebuie să risc, să încerc, să fac o schimbare
Şi să mă desprind
Afară din întuneric şi înspre soare
Dar nu voi uita locul din care provin
Trebuie să risc, să încerc, să fac o schimbare
Şi să mă desprind
Să mă desprind
 
Publié par tigress_tim le Lun, 01/12/2008 - 20:50
Commentaires