و من عاشقشم (And I Love Her)

traduction en persan

و من عاشقشم

من همه ی عشقم رو به اون میدم
این همه ی اون کاریه که من انجام میدم
اگه عشقم رو ببینید
شما هم عاشقش میشید
من عاشقشم
 
اون به من همه چیز میده
و با محبت
من رو می بوسه
من رو می بوسه
و من عاشقشم
 
عشقی مثل عشق ما
همیشگیه
تا زمانیکه تو
کنار من هستی
 
ستاره ها میدرخشند
آسمون تیره و تاره
میدونم که این عشقم
همیشگیه
و من عاشقشم
 
ستاره ها میدرخشند
آسمون تیره و تاره
میدونم که این عشقم
همیشگیه
و من عاشقشم
 
Publié par minuch le Ven, 22/06/2012 - 12:54
2 remerciements
UtilisateurIl y a
Invité(e)4 années 19 semaines
Un invité a donné 1 remerciement
anglais

And I Love Her

I give her all my love
That's all I do
And if you saw my love
You'd love her too
I love her
 
She gives me everything
And tenderly
 

Plus

Aidez à traduire « And I Love Her »
Commentaires