μπλε Δευτέρα (Blue Monday)

anglais

Blue Monday

Treat me like you do
Treat me like you do
Treat me like you do
Treat me like you do
 
How does it feel
To treat me like you do
When you've laid your hands upon me
And told me who you are
 
I thought I was mistaken
I thought I heard your words
Tell me how do I feel
Tell me now how do I feel
 
How does it feel
To treat me like you do
When you've laid your hands upon me
And told me who you are
 
I thought I was mistaken
And I thought I heard your words
Tell me how do I feel
Tell me now how do I feel
 
Those who came before me
Lived through their vocations
From the past until completion
They'll turn away no more
 
And I still find it so hard
To say what I need to say
But I'm quite sure that you'll tell me
Just how I should feel today
 
I see a ship in the harbor
I can't and shall i obey
But if it wasn't for your misfortune
I'd be a heavenly person today
 
And I thought I was mistaken
And I thought I heard you speak
Tell me how do I feel
Tell me now how should I feel
 
Treat me like you do
 
Publié par KseniaD le Mar, 13/12/2011 - 10:03
Modifié pour la dernière fois par KseniaD le Dim, 24/01/2016 - 09:01
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en grec

μπλε Δευτέρα

με μεταχειρήζεσε όπως θες
με μεταχειρήζεσε όπως θες
με μεταχειρήζεσε όπως θες
με μεταχειρήζεσε όπως θες
 
Πώς αισθάνεσαι
να με μεταχειρήζεσε όπως θες
Όταν είχες τα χέρια σου επάνω μου
Και μου είπες ποιος είσαι
 
Νόμιζα ότι είχα κάνει λάθος
Σκέφτηκα ότι άκουσα τα λόγια σου
Πες μου πώς αισθάνομαι
Πες μου τώρα πώς αισθάνομαι
 
Πώς αισθάνεσαι
να με μεταχειρήζεσε όπως θες
Όταν είχες τα χέρια σου επάνω μου
Και μου είπες ποιος είσαι
 
Νόμιζα ότι είχα κάνει λάθος
Σκέφτηκα ότι άκουσα τα λόγια σου
Πες μου πώς αισθάνομαι
Πες μου τώρα πώς αισθάνομαι
 
Αυτοί που ήρθαν πριν από μένα
Έζησαν μέσα απο τις αποστολές τους,
Από το παρελθόν μέχρι την ολοκλήρωση
δε θα απομακρυνθούν περισσότερο
 
Και συνεχίζω να το βρίσκω τόσο δύσκολο
Για να πω αυτό που πρέπει να πω
Αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα μου πεις
Ακριβώς πώς θα έπρεπε να αισθάνομαι σήμερα
 
Βλέπω ένα πλοίο στο λιμάνι
Δεν μπορώ και πρέπει να υπακούσω
Αλλά αν δεν ήταν για την ατυχία σου
Θα ήμουν ένα ουράνιο πρόσωπο σήμερα
 
Νόμιζα ότι είχα κάνει λάθος
Σκέφτηκα ότι άκουσα τα λόγια σου
Πες μου πώς αισθάνομαι
Πες μου τώρα πώς αισθάνομαι
 
με μεταχειρήζεσε όπως θες
 
Translation made by the user Miley_lovato for Lyricstranslate.com
Otherwise the source is mentioned below.

Η μετάφραση έγινε απο τη χρήστη Miley_lovato για το Lyricstranslate.com
Σε διαφορετική περίπτωση η πηγή αναγράφεται απο κάτω.
Publié par Miley_Lovato le Mar, 13/12/2011 - 13:26
Ajouté en réponse à la demande de KseniaD
Commentaires