پازل (Bulmaca)

پازل

اون روز تو هم با ما بودی
دوستان و اشنایان باهم حرف میزدن، به اسم تو چند بار اشاره کردن
هرکسی با نگاه کردن به صورت من میتونست بفهمه چقدر ناراحت بودم
زمان به سختی میگذشت، بی مزه و بی معنی

دو اهنگ خونده شد
یکی از اونا رو من خیلی تاثیر گذاشت
اگه غرورت بهت بگه: برنگرد
میشه به حرفش گوش نکنی
( x 2)

امید ها کهنه خواهند شد و از بین خواهند رفت
با دورتر شدن اونی که رفته ارزش اونی که مونده بیشتر و بیشتر خواهد شد
سخت ترین پازل بین دو تا قلبه
یکی از ما عشق رو انتخاب خواهد کرد و دیگری با تمام وجود غمگین خواهد شد
( x 2 )

Publié par Ray le Ven, 29/06/2012 - 05:43
Original:
23 remerciements
Utilisateur Il y a
sara.azaran.71 année 39 semaines
A.T2 années 45 semaines
Des invités ont donné 21 remerciements
turc

Bulmaca

Commentaires