کالیفرنیا منو صدا میزنه (California Callin')

traduction en persan

کالیفرنیا منو صدا میزنه

در امتداد شب رانندگی میکنم
اشکهام بر صورتم جاریست
تازه می فهمم اون چیزهایی رو که
زمانی به تو میگفتم
من به تو قول دنیایی رو داده بودم
تو واقعا لیاقتش رو داری
داره منو از درون میکشه اینکه می دونم
تو رو زجر دادم
 
قلبمو از جا بکن
قلبم دیگه نمی خواد بزنه
هرگز نمی خواستم که اشکتو در بیارم
 
کالیفرنیا منو صدا میزنه, 20 مایل دیگه مونده
و من, من نمی دونم که
باید برگردم یا اینکه
باید تو رو تنها بذارم؟
نه من, من نمی دونم
 
نمی دونم
نه نمی دونم
 
تنها در جاده ام و بیرون خیلی سرده
این داره منو دیوونه میکنه که می دونم تو امشب چقدر رنج میکشی
قلبمو از جا بکن دیگه نمی خواد بزنه
هرگز نمی خواستم اشکتو در بیارم
 
کالیفرنیا منو صدا میزنه, 20 مایل دیگه مونده
و من, من نمی دونم که
باید برگردم یا اینکه
باید تو رو تنها بذارم؟
من نمی دونم
نه, نمی دونم
 
کالیفرنیا منو صدا میزنه, 20 مایل دیگه مونده
نمیدونم نه نمی دونم
نه نمی دونم
 
Publié par leila_persian_girl le Lun, 23/04/2012 - 10:03
Modifié pour la dernière fois par leila_persian_girl le Mar, 18/06/2013 - 15:45
Commentaires de l’auteur(e) :

Editted! Smile

4 remerciements
Des invités ont donné 4 remerciements
anglais

California Callin'

Driving through the night,
Tears are running down my face,
I start to realise, all the things that I once said,
I promised you the world
It’s nothing more than you deserve
It’s killing me inside, to know I put you through this hell,
 
Take away my heart,
 

Plus

Commentaires
kolit     octobre 20th, 2012

TAKE AWAY = REMOVE
قلبمو از جا بكن

leila_persian_girl     juin 18th, 2013

thank you for ur good suggestion! Smile