وقتی هشیاری صدام بزن (Call me when you're sober)

وقتی هشیاری صدام بزن

Versions : #1#2

قسمت همخوانی
سر من داد نزن
اگه دوستم داشتی
اینجا با من بودی
اگه من رو میخوای
باید بیای و پیدام کنی
ذهنت رو آماده کن

باید بذارم سقوط کنی؟
همه چیز رو ببازی؟
اینطوری شاید خودت رو به یاد بیاری
دیگه نمیتونم باور کنم
ما فقط داریم خودمون رو گول میزنیم
حالم از دروغ به هم میخوره
خیلی دیر کردی

قسمت همخوانی

نمیتونستم سرزنش رو تحمل کنم
شماتت حالم رو به هم میزد
باختن بازی خودت باید خسته کننده باشه
به خاطر منافع خودت متنفر شدی
تعجبی نداره تو خسته ای
این بار نمیتونی قربانی رو به بازی بگیری
خیلی دیر کردی

قسمت همخوانی

تو هیچ وقت در حین هشیاریت من رو صدا نمیزنی
تو این رو میخوای فقط بخاطر اینکه تموم شده
تموم شده

چطور میتونم بهشت سوخته رو داشته باشم؟
چطور میتونم؟تو هیچوقت مال من نبودی

پس سر من داد نزن
اگه دوستم داشتی
ایجا با من بودی
به من دروغ نگو
فقط وسایلت رو جمع کن
من ذهنت رو آماده کردم

Publié par minuch le Mer, 28/03/2012 - 18:25
Original:
3 remerciements
Des invités ont donné 3 remerciements
anglais

Call me when you're sober

Video Lyrics
Voir la vidéo
UtilisateurPosté il y a...
tina_alfideh3 années 29 semaines
1
Tahmineh.Evanescence3 années 44 semaines
1
Commentaires