قلعه ی شیشه ای (Castle Of Glass)

anglais

Castle Of Glass

Take me down to the river-bend.
Take me down to the fighting end.
Wash the poison from off my skin.
Show me how to be whole again.
 
Fly me up on a silver wing.
Past the black where the sirens sing.
Warm me up in a nova's glow.
And drop me down to the dream below.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything there for you to see.
For you to see.
 
Bring me home in a blinding dream.
Through the secrets that I have seen.
Wash the sorrow from off my skin
and show me how to be whole again.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything there for you to see.
For you to see.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything else I need to be.
 
Cause I'm only a crack
In this Castle of Glass.
Hardly anything there for you to see.
For you to see.
 
Publié par minuch le Mer, 04/07/2012 - 08:09
Modifié pour la dernière fois par crimson_antics le Mer, 10/07/2013 - 22:47
Align paragraphs
traduction en persan

قلعه ی شیشه ای

من رو تا پیچ رودخونه زمین بزن
من رو تا آخر مبارزه زمین بزن
زهر روی پوستم رو پاک کن
نشونم بده که چطور دوباره کامل بشم
 
من رو روی بالهای نقره ای به پرواز در بیار
ورای سیاهی,جایی که زنهای افسونگر و خوش صدا آواز میخونند
من رو توی برافروختگی یه نواختر گرم کن
و من رو توی رویایی که اون پایینه بنداز
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیزی پیدا کرد تا تو ببینیش
تا تو ببینیش
 
من رو توی یه رویای کورکننده به خونه بیار
از توی رازهایی که تا به حال دیدم
ماتم روی پوستم رو پاک کن
نشونم بده که چطور دوباره کامل بشم
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیزی پیدا کرد تا تو ببینیش
تا تو ببینیش
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیز دیگه ای رو پیدا کرد که من باید باشم
 
چون من فقط یه شکستگی از
این قلعه ی شیشه ای هستم
به سختی میشه چیزی پیدا کرد تا تو ببینیش
تا تو ببینیش
 
Publié par minuch le Mer, 04/07/2012 - 09:39
30 remerciements
UtilisateurIl y a
Arad.Aria1 année 36 semaines
Armageddon684 années 7 semaines
Des invités ont donné 28 remerciements
5
Note : Aucun(e) Moyenne : 5 (1 note)
UtilisateurPosté il y a...
agrin3 années 48 semaines
5
Commentaires
agrin     février 14th, 2013
5

عالى بود

minuch     février 21st, 2013

merc Smile