جشن گرفتن (Celebrate)

traduction en persan

جشن گرفتن

من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن!
 
میخوام برگردم خونه
به تنها جایی که میشناسم
جایی که درخت هایی که کاشته بودم رشد میکنن
میخوام برگردم خونــــــــه
 
وقتی که بیدار میشم احساس بهتری پیدا میکنم
بعد خودم رو مرتب میکنم
من اون دو حرف رو یادمه
همه چی OK میشه
 
همه میگن همین الان یا هرگز
من میگم فقط اگه بهتر باشه
یه شب باشه؟ مثل امشب برای همیشه
بالاخره میشه تا ما بهتر بفهمیمش؟
 
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
 
من اوکی خواهم بود
وقتی تو رو تو خط پایان ببینم
عیبی نداره اگه وقتم گرفته بشه
من دارم برمیگردم خونه
 
وقتی که بیدار شدم احساس بهتری پیدا کردم
بعد خودم رو مرتب میکنم
من اون دو حرف رو یادمه
همه چی OK میشه
 
همه میگن همین الان یا هرگز
من میگم فقط اگه بهتر باشه
یه شب باشه؟ مثل امشب برای همیشه
بالاخره میشه تا ما بهتر بفهمیمش؟
 
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
 
من به هیچ وجه از دست عصبانی نیستم
اما میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
آره
مممممم
 
همین حالا وقتشه که همه بلند شن
بلند شین بلند شین
و خوش بگذرونین
چون ما تازه شروع کردیم
 
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
بزن بریم
 
وقتی که بیدار شدم احساس بهتری پیدا کردم
بعد خودم رو مرتب میکنم
من اون دو حرف رو یادمه
همه چی OK میشه
 
همه میگن همین الان یا هرگز
من میگم فقط اگه بهتر باشه
یه شب باشه؟ مثل امشب برای همیشه
من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن!
 
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
 
من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن!
 
Publié par kimineh le Mer, 01/08/2012 - 08:44
1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
anglais

Celebrate

I want the world to celebrate
 
I wanna come home
To the only place I know
Where the trees I planted grow
I wanna come home
 
Once I get up I feel better
 

Plus

Commentaires