جشن گرفتن (Celebrate)

anglais

Celebrate

I want the world to celebrate
 
I wanna come home
To the only place I know
Where the trees I planted grow
I wanna come home
 
Once I get up I feel better
And I put myself together
I remember those two letters
It will be O-K
 
Everyone says now or never
I say only if it's better
Be a night like this forever
We know better
 
I want the world to celebrate
I want the world to celebrate
I want the world to celebrate
I want the world to celebrate
 
I'll be just fine
When I see you at the finish line
Doesn't matter if I take my time
I'm coming home
 
Once I get up I feel better
And I put myself together
I remember those two letters
It will be O-K
 
Everyone says now or never
I say only if it's better
Be a night like this forever
We know better
 
I want the world to celebrate
I want the world to celebrate
I want the world to celebrate
I want the world to celebrate
 
I'm not mad at you at all
But I want the whole world to celebrate
Yeah
Mmmmm
 
Right about now it's time for everybody to stand up
Stand up, stand up
And have fun
Cause we just begun
 
I want the whole world to celebrate
Let's go
 
Once I get up I feel better
And I put myself together
I remember those two letters
It will be O-K
 
Everyone says now or never
I say only if it's better
Be a night like this forever
We know better
 
I wanna go home
And celebrate
I wanna go home
And celebrate
I wanna go home
And celebrate
I wanna go home
And celebrate
 
I want the whole world to celebrate
 
Publié par boigandorra le Dim, 29/07/2012 - 11:40
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

جشن گرفتن

من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن!
 
میخوام برگردم خونه
به تنها جایی که میشناسم
جایی که درخت هایی که کاشته بودم رشد میکنن
میخوام برگردم خونــــــــه
 
وقتی که بیدار میشم احساس بهتری پیدا میکنم
بعد خودم رو مرتب میکنم
من اون دو حرف رو یادمه
همه چی OK میشه
 
همه میگن همین الان یا هرگز
من میگم فقط اگه بهتر باشه
یه شب باشه؟ مثل امشب برای همیشه
بالاخره میشه تا ما بهتر بفهمیمش؟
 
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
 
من اوکی خواهم بود
وقتی تو رو تو خط پایان ببینم
عیبی نداره اگه وقتم گرفته بشه
من دارم برمیگردم خونه
 
وقتی که بیدار شدم احساس بهتری پیدا کردم
بعد خودم رو مرتب میکنم
من اون دو حرف رو یادمه
همه چی OK میشه
 
همه میگن همین الان یا هرگز
من میگم فقط اگه بهتر باشه
یه شب باشه؟ مثل امشب برای همیشه
بالاخره میشه تا ما بهتر بفهمیمش؟
 
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
 
من به هیچ وجه از دست عصبانی نیستم
اما میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
آره
مممممم
 
همین حالا وقتشه که همه بلند شن
بلند شین بلند شین
و خوش بگذرونین
چون ما تازه شروع کردیم
 
!من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن
بزن بریم
 
وقتی که بیدار شدم احساس بهتری پیدا کردم
بعد خودم رو مرتب میکنم
من اون دو حرف رو یادمه
همه چی OK میشه
 
همه میگن همین الان یا هرگز
من میگم فقط اگه بهتر باشه
یه شب باشه؟ مثل امشب برای همیشه
من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن!
 
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
میخوام برگردم خونــــــــه
و جشن بگیرم
 
من میخوام که همه دنیا جشن بگیرن!
 
Publié par kimineh le Mer, 01/08/2012 - 08:44
Commentaires