تعقیب پیاده روها (Chasing Pavements)

traduction en persan

تعقیب پیاده روها

تصمیمم را گرفتم
لازم نیست دوباره به آن فکر کنم
اگر اشتباه می کنم حق دارم
نیازی نیست بیشتر بگردم
این شهوت نیست
می دونم عشقه ولی
 
اگر به دنیا بگم
هیچ وقت کافی نخواهد بود
چون به تو گفته نشده بود
و این دقیقا کاریست که باید بکنم
اگر عاقبتم با تو باشد
 
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
یا آیا شاید اتلاف کردن باشه ؟
حتی اگر حد و مکان خود را بدونم آیا باید در همانجا بس کنم؟
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
 
من خود را ساختم
و در دور محافل چرخیدم
سپس صبر کردم وقتی که قلبم ریخت
و پشتم شروع به سوزش کرد
بلاخره آیا آن را پیدا کردم؟
 
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
یا آیا شاید اتلاف کردن باشه ؟
حتی اگر حد و مکان خود را بدونم آیا باید در همانجا بس کنم؟
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
 
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
یا آیا شاید اتلاف کردن باشه ؟
حتی اگر حد و مکان خود را بدونم آیا باید در همانجا بس کنم؟
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
 
Publié par Honyeh le Ven, 30/03/2012 - 13:28
23 remerciements
UtilisateurIl y a
harping4 années 24 semaines
masih4 années 51 semaines
leila_persian_girl5 années 15 heures
Des invités ont donné 20 remerciements
anglais

Chasing Pavements

I've made up my mind,
Don't need to think it over,
If I'm wrong I am right,
Don't need to look no further,
This ain't lust,
I know this is love but,
 
If I tell the world,
 

Plus

UtilisateurPosté il y a...
leila_persian_girl5 années 15 heures
4
Commentaires