Ctr Alt Del (Ctrl Alt Del)

traduction en anglais

Ctr Alt Del

Versions : #1#2
They want to defend themselves because they hurt themselves
Explain it to me because I can't understand
They've got their gloves on, this could end badly
They could get brain damage
We can't just stand by and watch, when they assault
When someone is beaten black and blue
We can't just stand by and watch, because this could end badly
But when the children step on mines in Angola
Do we think that they can take it
Don't we care more than that?
Explain it to me because I can't understand
He wants to change a law to avoid some tax
Explain it to me because I can't understand
He's got the whitest collar, food in his belly, power over the law
And by power he's infatuated and deceived
Owns the TV companies, featured on the middle pages with scantily dressed girls
The money from the scoops end up in his own deep and greedy pockets
But when people don't have enough water for the day we still care about the housing benefits
Don't we care more than that?
Explain it to me because I can't understand
 
I feel lost and sometimes I feel like a stranger
born in a strange country
And bread is not the only thing keeping me alive
This spiritual need will be my slow death
I wither away and can't find any peace
Because there isn't anywhere to live for my kind of people
No blessed ground where love can grow
Far, far away from the killing of brothers is where I want to find my roots
 
The machinery smells like shit
Escape escape ctrl alt delete
The apathy machinery smells like shit
Escape escape ctrl alt delete
 
We live in an enclosed era
The silence speaks, speaking we take our hand from our mouthes
Open up and sing your heart's desire
Take your hand from your mouth and sing from your deepest well
 
Babylon
 
They spread their propaganda like it was their means of breathing
But it's not them we should blame
We are the ones who have to take action
We could always blame the others
But take one step and then you've started walking
And when you've taken the first step, might as well take another one
We have to refuse their truth, refuse their lies
Turn off the machinery and wake from our sleep
Because it's time to take action, time to take back
Reveal the spectacle, it'll be big trouble
 
The technology raises the level of prosperity
The price will be mocking locking loans
Flip through the TV guide
Disgusted every day, I want to get away
 
We'll make a man out of you
Monday through Friday many shall be led
A few shall lead, do the deed
Now sit quietly at your desk while we feed you boredom and expansion thinking
You will be put down, quieted, put in your place
Because obedience is supposed to be your contribution to society
You're supposed to differentiate between what's mine and yours
When you see black AS white you can choose freely
 
The alternatives we give you
They will make you behave like you should
Don't forget that big brother's always watching
Think about that when the world seems a little weird
 
The alternatives we give you
They will make you behave like you should
Don't forget that big brother's always watching
Think about that when the world seems a little weird
 
Publié par imthatgirl le Ven, 20/01/2012 - 21:04
1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
suédois

Ctrl Alt Del

 
Dom vill försvara en lag för dom slår sig
Förklara för mig för jag kan inte förstå
Dom har handskar på, illa kan det gå
Hjärnskador kan dom få
Vi kan inte bara stå och se på, när dom pucklar på
När nån blir slagen gul och blå
Vi kan inte bara stå och se på, för illa kan det gå
Men när barnen trampar på minor i Angola
Tänker vi då att det kan dom tåla
Bryr vi oss inte mer än så?
Förklara för mig för jag kan inte förstå
Han vill ändra en lag för att slippa nån skatt
Förklara för mig för jag kan inte förstå
Han har vitaste kragen, mat i magen, makt över lagen
och av makt betagen och bedragen
Äger tv-bolagen, är på mittuppslaget med lättklädda flickor
Pengarna från scoopen hamnar i hans egna djupa och giriga fickor
Men när människor inte har vatten för dagen bryr vi oss ändå om bostadsbidragen
Bryr vi oss inte mer än så?
Förklara för mig för jag kan inte förstå
 
Känner saknad och jag känner mig i bland som en främling
född i främmande land
Och jag lever icke allenast av bröd
Denna andliga nöd blir min långsamma död
Jag tynar bort och jag finner ingen ro
För för människor av min sort finns det väl ingenstans att bo
Ingen välsignad jord där kärleken kan gro
Långt, långt bort från brodermord vill jag finna min rot
 
Apparaten luktar skit
Escape escape ctrl alt delete
Apati apparaten luktar skit
Escape escape ctrl alt delete
 
Vi lever i en sluten tid
Tysnaden är talande malande vi ser en förljugen tid
Lögnerna är skvalande malande vi tar hand i från mun
Öppna och sjung ditt hjärtas lust
Ta hand i från mun hämta och sjung från din djupaste brunn
 
Babylon
 
Dom sprider propaganda som om det var deras sätt att andas
Men det är inte dom som vi ska klandra
Det är vi som måste handla
Det går ju alltid att skylla på dom andra
Men ett steg och sen har man börjat vandra
Och När man väl har tatt det första, lika bra att ta det andra
Vi måste vägra deras sanning, vägra deras lögn
Stänga av apparaten och vakna ur vår sömn
För det är dags att ta till handling, dags att ta tillbaks
Avslöja spektaklet, det blir general knas
 
Tekninken höjer välfärds nivån
Kostnaden blir flåsande låsande lån
Bläddrar runt i tv-tablån
Äcklad varje dag, jag vill dra härifrån
 
Vi ska göra folk av dig
Måndag till fredag ett flertal ska ledas
några ska leda ordning och reda
Sitt nu tyst i din bänk när vi matar dej med leda och tillväxttänk
Du blir hunsad tystad, satt på plats
För lydnad är tänkt som din sammhällsinsats
Du ska kunna skilja mellan mitt och ditt
När du ser svart SOM vitt får du välja fritt
 
Alternativen vi ger dig
Dom ser till att du beter dej som folk
Glöm inte att storebror alltid ser dej
Tänk på det när världen ter sig lite skum
 
Alternativen vi ger dig
Dom ser till att du beter dej som folk
Glöm inte att storebror alltid ser dej
Tänk på det när världen ter sig lite skum
 
Publié par paymaster le Mar, 17/01/2012 - 13:58
Plus de traductions de « Ctrl Alt Del »
suédois → anglais - imthatgirl
Expressions dans « Ctrl Alt Del »
Commentaires
MayGoLoco     janvier 20th, 2012

Please make sure to select the correct language, English in this case.

imthatgirl     janvier 20th, 2012

I didn't? In that case, I'm sorry...

MayGoLoco     janvier 20th, 2012

It's okay Wink