The one with all the words (Den med alle ordene)

danois

Den med alle ordene

Jeg er vinden der blæser
Jeg er alt hvad du læser
Jeg er tusind fadæser
Ministrenes næser
og jeg står i din dagbog
ude i en afkrog
jeg er stadigvæk bagklog
Jeg er li'som Michael Laudrup
Avisernes striber
Jeg er alt hvad du ligner
Jeg er ham der, der griner
hver gang at du rimer
Jeg er redaktionel
Kun for mig selv
Krøller et ord
Jeg slår tiden ihjel
Og jeg er bladenes sladder
Jeg er alt hvad du hader
Jeg er dårlige plader
Jeg er pisse ligeglad
Og jeg er gulvenes revner
Alt hvad du savner
Jeg en bonderøv fra Jylland. Jeg en lorte københavner
 
Jeg er P-vagt mod civil
 
Jeg nye ridser i din bil
 
Jeg er vinden der syler
Jeg er ulven der hyler
Og jeg gør at du fryser
hver gang at jeg nyser
Jeg er Loke og Balder
Jeg står ved dit alter
For jeg er Lucky Luke
Og jeg er Joe Dalton
Jeg er frihed og straf
En ny paragraf
Jeg er ham der har ret
Når lortet er sagt
Og jeg er streger på papiret
Jeg er streger i tasken
Stregerne på Nasa ude ved vasken
 
Jeg er vennernes ven
Jeg er ham der altid er med
Jeg er ham der altid kaster op
når de andre kaster ned
Og jeg er ret filosofisk
Jeg lidt misantropisk
Jeg aerodynamisk
Jeg nærmest satanisk
 
Jeg tyveknægten der sender takkekort
 
Jeg nekrologen der siger endelig skete der noget goldent (?)
 
Jeg er vinden der stormer
Jeg er gudernes normer
Jeg er ham der kommer
før end du kommer
Jeg er li'som Kenneth Plummer
har halvtomme lommer
Jeg regner i tommer
Kald mig en ommer
Jeg er rødstalinist
Jeg er kaptalist
Og jeg er gæsten som du altid inviterer til sidst
Jeg er tusinde fejl
Jeg er en i dit spejl
 
Ja jeg er dig x5
 
Publié par Gram123 le Dim, 04/03/2012 - 17:22
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

The one with all the words

Im the wind blowing
i'm everything you read
i'm a thousand blunders
Ministers noses
and i'm in your diary
in the corner
i'm still second-guessing
i'm like Michael Laudrup
the column of the news paper
i'm everything you look like
i'm the guy who laugh
every time you rhyme
I'm editorial
just for myself
twisting the word
i'm killing the time
and i'm the gossip of the tabloids
i'm everything you hate
i'm bad records
and i'm piss-indifferent[fucking don't care]
i'm the crack in the floor
everything you miss
i'm a bumpkin from Jutland and im a fucking Copenhagener
 
I'm a parking enforcement officer in civilian clothes [vs civilian]
I'm new scratches in your car
 
I'm the wind whistling
i'm the wolfs howling
and the reason you are freezing
every time you are sneezing
I'm Loke and Balder
I'm standing at the alter
Because i'm Lucky Luke
and i'm Joe Dalton
I'm freedom and punishment
a new paragraph
i'm the one who is right
i'm strokes on the paper
i'm strokes in the bag
i'm the lines[strokes] at Nasa[Nightclub] by the sink
 
I'm the friend of the friend
i'm the one who is always there
i'm the one who is throwing up
while the other is throwing in
i'm pretty philosophical
i'm a little misanthropic
i'm aerodynamic
i'm almost satanic
 
I'm the thief who will send a 'thank-you card'
 
I'm the obituary who says finally something futile happened
 
I'm the wind storming
i'm the gods norm
i'm the guy who will come[cum]
before you come[cum]
I'm just like Kenneth Plummer
with half empty pockets
I'm counting inch'es
You can call me an 'ommer'[do-over]
I'm red-Stalinist
I'm capitalist
i'm the last guest for you to invite
i'm a thousandth mistakes
i'm the one in your mirror
 
Yes, i'm you [x5]
 
Publié par Gram123 le Dim, 04/03/2012 - 23:33
Modifié pour la dernière fois par ArenaL5 le Mar, 09/07/2013 - 22:53
Idioms from "Den med alle ordene"
Commentaires