תגיד/י לו/ה לחזור

français

Dis-lui (de revenir)

Dis-lui de revenir, je l'attendrai toute la saison
Que l'été va venir que je suis toute seule à la maison
Qu'il fait bon dehors, les cigales de l'été
Vont bientôt s'arrêter et tout appelle à l'amour
Comme ça sans raison, comme ça sans raison

Mais dis-lui de revenir, je l'attendrai toute la saison
Que l'été va mourir, que je suis toute seule à la maison.

 Essayer d'aligner
hébreu

תגיד/י לו/ה לחזור

תגיד/י לו/ה לחזור,אחכה לו/ה לאורך כל העונה
שהקיץ עומד להגיע,שאני לגמרי לבדי בבית
שנעים בחוץ,הצרצרים של הקיץ
עומדים בקרוב להפסיק,והכל קורא לאהבה
כך בלי שום סיבה,כך בלי שום סיבה
_______________________________
אבל תגיד/י לו/ה לחזור,אחכה לו/ה לאורך כל העונה
שהקיץ עומד למות,שאני לגמרי לבדי בבית

Publié par yohay b le Dim, 17/06/2012 - 14:27
0
Note : Aucun(e)
Plus de traductions de « Dis-lui (de revenir) »
français → hébreu - yohay b
0
Commentaires
yohay b     juin 18th, 2012

Good afternoon,
Is there's anybody that can can explain to me how to erase 50 excess points that I have in my accounts?
I deserve 20 points because I translated too far only 2 songs,and not 7 songs.

evfokas     juin 18th, 2012

Thank you, we'll check on that

yohay b     juin 18th, 2012

Thank you Smile

lt     juin 20th, 2012

Fixed Smile

yohay b     juin 20th, 2012

Thank you,now it's better Smile