این برای توست

 Essayer d'aligner
perse

این برای توست

این برای توست
این بوسه در باد
برای تو می فرستمش
به همراه صدها بوسه دیگر
این برای توست
شاید زیاد نیاشد
داستان تو را میدانم
تو شایسته بیش از اینی
و شاید...چه کسی می داند...
اگر پیش از این داستان تو را می دانستم
کمکت می کردم
اما اکنون چه اهمیتی دارد
اکنون که ...
می توانی به یک ستاره دنباله دار بیاویزی
و همه جای دنیا را بگردی
شاید اکنون،بتوانی به سرنوشتت دست یابی
به دنیایی متفاوت که هرگز پیش از این ندیده ای
فقط اینکه...
نباید اینگونه می شد
فقط اینکه...
اکنون هردو ما اندکی تنهاتریم
این برای توست
این گلی که من انتخابش کرده ام
می گذارمش اینجا برای تو
در زیر آسمانی ابری
درحالیکه خیره به آسمانم
و درحالیکه نوامبر می گذرد
و تو بیست ساله ای،برای همیشه...
اکنون که...

Publié par saharhekmat le Mar, 06/12/2011 - 18:45
4 remerciements
Utilisateur Il y a
AliPishgoo2 années 44 semaines
Des invités ont remercié 3 fois
0
Note : Aucun(e)

 

Commentaires