این برای توست (Sta passando novembre)

italien

Sta passando novembre

È per te
questo bacio nel vento,
te lo manderò lì
con almeno altri cento.
 
È per te,
forse non sarà molto,
la tua storia, lo so,
meritava più ascolto
È magari, chissà,
se io avessi saputo,
t’avrei dato un aiuto.
Ma che importa oramai,
ora che
 
Puoi prendere per la coda una cometa
e girando per l’universo te ne vai,
puoi raggiungere, forse adesso, la tua meta,
quel mondo diverso che non trovavi mai.
Solo che
non doveva andar così,
solo che
tutti ora siamo un po’ più soli qui.
 
È per te
questo fiore che ho scelto,
te lo lascerò lì
sotto un cielo coperto.
Mentre guardo lassù,
sta passando novembre
e tu hai vent’anni per sempre.
Ora che...
 
Puoi prendere per la coda una cometa
e girando per l’universo te ne vai,
puoi raggiungere, forse adesso, la tua meta,
quel mondo diverso che non trovavi mai
non trovavi mai
puoi raggiungere, forse adesso, la tua meta,
quel mondo diverso che non trovavi mai.
Solo che non doveva andar così,
solo che tutti ora siamo un po’ più soli
tutti ora siamo un po’ più soli qui
È per te.
 
Modifié pour la dernière fois par Joutsenpoika le Mar, 19/07/2016 - 17:14
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

این برای توست

این برای توست
این بوسه در باد
برای تو می فرستمش
به همراه صدها بوسه دیگر
این برای توست
شاید زیاد نیاشد
داستان تو را میدانم
تو شایسته بیش از اینی
و شاید...چه کسی می داند...
اگر پیش از این داستان تو را می دانستم
کمکت می کردم
اما اکنون چه اهمیتی دارد
اکنون که ...
می توانی به یک ستاره دنباله دار بیاویزی
و همه جای دنیا را بگردی
شاید اکنون،بتوانی به سرنوشتت دست یابی
به دنیایی متفاوت که هرگز پیش از این ندیده ای
فقط اینکه...
نباید اینگونه می شد
فقط اینکه...
اکنون هردو ما اندکی تنهاتریم
این برای توست
این گلی که من انتخابش کرده ام
می گذارمش اینجا برای تو
در زیر آسمانی ابری
درحالیکه خیره به آسمانم
و درحالیکه نوامبر می گذرد
و تو بیست ساله ای،برای همیشه...
اکنون که...
 
Publié par saharhekmat le Mar, 06/12/2011 - 18:45
Commentaires
Joutsenpoika    Mar, 19/07/2016 - 17:23

The lyrics and title have been edited, please revise your translation.