За тебе (Für dich)

traduction en macédonien

За тебе

Те чувствувам, во моите соништа,
те заклучувам внатре, и секогаш ќе бидам покрај тебе.
Те држам како виножитото, сосема цврсто на хоризонтот,
бидејќи со тебе утрото повторно доаѓа.
 
За тебе ги туркам облаците потака,
бидејќи нема да го видиш ѕвезденото небо.
За тебе толку долго се задржувам на земјата,
се додека не бидеш повторно покрај мене.
За тебе го правам секој ден бесконечен,
за тебе сум уште посветла и од светлото,
За тебе плачам, викам, се смеам и живеам,
и се тоа само за тебе.
 
И кога толку многу ми недостигаш, ги запирам солзите,
за тебе, бидејќи од тоа за мене правиш насмевка .
Те слушам без зборови, чувствувам каде си,
иако се уште е толку темно.
 
За тебе ги туркам облаците потака,
бидејќи нема да го видиш ѕвезденото небо.
За тебе толку долго се задржувам на земјата,
се додека не бидеш повторно покрај мене.
За тебе го правам секој ден бесконечен,
за тебе сум уште посветла и од светлото,
За тебе плачам, викам, се смеам и живеам,
и се тоа само за тебе.
 
Те слушам без зборови, чувствувам каде си,
иако се уште е толку темно.
 
За тебе ги туркам облаците потака,
бидејќи нема да го видиш ѕвезденото небо.
За тебе толку долго се задржувам на земјата,
се додека не бидеш повторно покрај мене.
За тебе го правам секој ден бесконечен,
за тебе сум уште посветла и од светлото,
За тебе плачам, викам, се смеам и живеам,
и се тоа само за тебе.
 
За тебе ги туркам облаците потака,
бидејќи нема да го видиш ѕвезденото небо.
За тебе плачам, викам, се смеам и живеам,
само за тебе.
 
Publié par Dage_bt le Jeu, 05/05/2011 - 11:10
3 remerciements
Des invités ont donné 3 remerciements
allemand

Für dich

Ich spür dich in meinen Träumen,
Ich schließ dich darin ein,
Und ich werd immer bei dir sein.
Ich halt dich wie den Regenbogen
Ganz fest am Horizont,
Weil mit dir der Morgen wiederkommt.
 
Für dich schiebe ich die Wolken weiter,
 

Plus

Commentaires