Vaarwel is het droevigste woord (Goodbye's the saddest word)

anglais

Goodbye's the saddest word

Mamma
You gave life to me
Turned a baby into a lady
 
Mamma
All you had to offer
Was the promise of a lifetime of love
 
Now I know there is no other love
Like a mother's love for her child
And I know a love so complete
Someday must leave
Must say goodbye
 
(Chorus)
Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye
 
Mamma
You gave love to me
Turned a young one into a woman
 
Mamma
All I ever needed
Was a guarantee of you loving me
 
'Cause I know there is no other love
Like a mother's love for her child
 
And it hurts so
That something so strong
Someday will be gone, must say goodbye
 
(Chorus)
 
But the love you gave me will always live
You'll always be there every time I fall
You are to me the greatest love of all
You take my weakness and you make me strong
And I will always love you 'til forever comes
 
And when you need me
I'll be there for you always
I'll be there your whole life through
I'll be there this I promise you, Mamma
 
Mamma, I'll be
I'll be your beacon through the darkest nights
I'll be the wings that guide your broken flight
I'll be your shelter through the raging storm
And I will love you 'till forever comes
 
(Chorus)
 
'Till we meet again...
Until then...
Goodbye
 
Publié par rosa quattrone le Lun, 12/07/2010 - 08:37
Modifié pour la dernière fois par Miley_Lovato le Mar, 26/04/2016 - 22:52
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en néerlandais

Vaarwel is het droevigste woord

Mama,
Je gaf me het leven
Veranderde een baby in een vrouw
Mama
Alles dat je moest geven
Was de belofte van een heel leven liefde
Nu weet ik dat er geen andere liefde is zoals de liefde van een moeder voor haar kind
En ik ken dat een liefde, zo volmaakt
Op een dag moet vertrekken
Vaarwel moet zeggen
(Refrein)
Vaarwel is het droevigste woord dat ik ooit zal horen
Vaarwel, de laatste keer dat ik je vast zal houden
Op een dag zul je dat woord zeggen en ik zal huilen
Het zal mijn hart breken om je vaarwel te horen zeggen
Mama
Je ga me de liefde
Veranderde een kind in een vrouw
Mama
Alles wat ik ooit nodig had
Was een garantie dat je van me houdt
Omdat ik weet dat er geen andere liefde is zoals de liefde van een moeder voor haar kind
En het doet zo zeer
Dat iets dat zo sterk is
Op een dat weg zal zijn, vaarwel moet zeggen
(Refrein)
Maar de liefde die je me gaf zal altijd leven
Je zal er altijd zijn elke keer als ik val
Je gaf me de grootste liefde van alle
Je nam mijn zwakheid en maakte me sterk
En ik zal altijd van je houden, tot altijd komt
En als je me nodig hebt
Zal ik er altijd voor je zijn
Zal ik er het hele leven bij je zijn
Zal ik er zijn, dat verzeker ik je, mama
Mama, ik zal zijn
Ik zal daar zijn in de donkerste nachten
Ik zal de vleugel zijn die je gebroken vlucht leidt
Ik zal je beschutting zijn in de bulderende storm
En ik zal van je houden tot altijd komt
(Refrein)
Totdat we elkaar weer ontmoeten...
Tot dan...
Vaarwel
 
Publié par dylanpower le Lun, 23/07/2012 - 20:29
Commentaires