Великия преструвач

anglais

The Great Pretender

Oh, yes, I'm the great pretender;
Pretend that I'm doing well.
My need is such,
I pretend too much.
I'm lonely, but no-one can tell.

Oh, yes, I'm the great pretender,
Adrift in a world of my own!
I play the game,
But to my real shame,
You've left me to dream all alone.

Too real is this feeling of make believe;
Too real when I feel what my heart can't conceal...

Oh, yes, I'm the great pretender,
Just laughing again, like a clown.
I seem to be
What I'm not, you see.
I'm wearing my heart like a crown,
Pretending that you're still around.

Too real when I feel what my heart can't conceal...

Oh, yes! I'm the great pretender!
Just laughing again, like a clown.
I seem to be
What I'm not, you see!
I'm wearing my heart like a crown,
Pretending that you're...
Pretending that you're still around!!!...

Publié par samantha2 le Sam, 25/12/2010 - 07:23
Essayer d’aligner
traduction en bulgare

Великия преструвач

О, да, аз съм великия преструвач;
Преструвам се че се справям добре.
Нуждата ми е такава,
Преструвам се до забрава
Самотен съм, но по нищо не личи.

О, да, аз съм великия преструвач,
Отнесен в моя собствен свят!
Играя играта,
Но за мой голям срам,
Ти ме остави да бленувам сам.

Твърде истинско е чувството наужким;
Твърде истинско, когато почувствам това което сърцето ми не може да скрие...

О, да, аз съм великия преструвач,
Само се хиля отново , като палячо.
Изглежда съм
Каквото не съм , нали виждаш!
Нося сърцето си като корона,
Преструвам се, че си още наоколо.

Твърде истинско, когато почувствам това което сърцето ми не може да скрие...

О, да, аз съм великия преструвач!
Само се хиля отново , като палячо.
Изглежда съм
Каквото не съм , нали виждаш!
Нося сърцето си като корона,
Преструвам се, че си...
Преструвам се, че си още наоколо!!!...

Publié par slovokov le Sam, 28/01/2012 - 00:19
Commentaires de l’auteur(e) :

Аз? Не! Аз съм чудесно : )

2 remerciements
Utilisateur Il y a
kakapena3 années 3 semaines
Un invité a donné 1 remerciement
Plus de traductions de « The Great Pretender »
anglais → bulgare - slovokov
Commentaires