Kembali [ Guīsù (归宿) ]

chinois

Guīsù (归宿)

不想看见你哭
找个人倾诉
毋用隐藏无助
爱伤人的栏目
泪水的温度刺骨
已无法复苏

是故意是疏忽
也是对爱的一种侮辱
真心有苦痴心有毒

该不该早一点结束
是坟墓是归宿
不要走到最后才清楚
为爱而哭
不是错误痛的领悟
总有人不会在乎

bù xiǎng kàn dào nǐ kū

zhǎo gè rén qīng sù

wú yòng yǐn cáng wú zhù

ài shāng rén de lán mù

lèi shuǐ de wēn dù cì gǔ

yǐ wú fǎ fù sū

shì gù yì shì shū hū

yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ

zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú

gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù

shì fén mù shì guī sù

bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ

wéi ài ér kū bù shì cuò wù

tòng de lǐng wù

zǒng yǒu rén bù huì zài hū

shòu shāng de rén bié kū

jìu tīng wǒ qīng sù

nǐ wǒ nì dì xiāng chǔ

tài yī yàng de gǎn chù

shū le jìu xīn fú kǒu fú

cóng bù huì jì dù

Read more: http://musicouch.com/musicouching/a-home-to-return-to/#ixzz1o5jFlLaa

Publié par dodolbete le Sam, 03/03/2012 - 21:27
Publié par m4ruu1n le Ven, 23/10/2009 - 00:35
Align paragraphs
traduction en indonésien

Kembali

(Jika) Tidak ingin melihatmu menangis

Temui seseorang untuk membicarakannya

Tidak ada gunanya menyembunyikan rasa ketidakberdayaanmu

Seseorang yang terluka karena cinta

Suhu air matanya dapat membekukan tulang

Sulit untuk dapat dipulihkan

(Dengan) Sengaja, Diabaikan

Juga merupakan salah satu penghinaan dalam cinta

(Dengan) Kepahitan dalam ketulusan, racun dalam keceriaan

Bukankah sebaiknya segera dihentikan

Kubur, kembali

Tidak perlu menunggu hingga segalanya berakhir untuk menyadari

Menangis untuk cinta bukanlah sebuah kesalahan

(Sementara) Kepedihan dalam usaha untuk memahaminya

Selalu ada orang yang tidak akan mempedulikannya

(Kau) yang terluka, jangan menangis

Dengarkan apa yang kukatakan

Yang terjadi antara kau dan aku

Perasaan yang sedemikian sama

Kehilangan yang kau rasakan, sampaikan (ke dalam) hati dan perkataan

Agar selamanya tidak akan ada lagi yang disesalkan

Publié par dodolbete le Sam, 03/03/2012 - 21:22
1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
Plus de traductions de « Guīsù (归宿) »
chinois → indonésien - dodolbete
Commentaires