Tempat Untuk Kembali [ Guīsù (归宿) ]

chinois

Guīsù (归宿)

bù xiǎng kàn dào nǐ kū
zhǎo gè rén qīng sù
wú yòng yǐn cáng wú zhù
ài shāng rén de lán mù
lèi shuǐ de wēn dù cì gǔ
yǐ wú fǎ fù sū
 
shì gù yì shì shū hū
yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ
zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú
gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù
 
shì fén mù shì guī sù
bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ
wéi ài ér kū bù shì cuò wù
tòng de lǐng wù
zǒng yǒu rén bù huì zài hū
 
shòu shāng de rén bié kū
jìu tīng wǒ qīng sù
nǐ wǒ nì dì xiāng chǔ
tài yī yàng de gǎn chù
shū le jìu xīn fú kǒu fú
cóng bù huì jì dù
 
shì gù yì shì shū hū
yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ
zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú
gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù
 
shì fén mù shì guī sù
bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ
wéi ài ér kū bù shì cuò wù
tòng de lǐng wù
zǒng yǒu rén bù huì zài hū
 
shì gù yì shì shū hū
yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ
zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú
gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù
 
shì fén mù shì guī sù
bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ
wéi ài ér kū bù shì cuò wù
tòng de lǐng wù
zǒng yǒu rén bù huì zài hū
 
 
Transliteration submitted by dodolbete on Sam, 03/03/2012 - 21:27
不想看见你哭
找个人倾诉
毋用隐藏无助
爱伤人的栏目
泪水的温度刺骨
已无法复苏
 
是故意是疏忽
也是对爱的一种侮辱
真心有苦痴心有毒
该不该早一点结束
 
是坟墓是归宿
不要走到最后才清楚
为爱而哭
不是错误痛的领悟
总有人不会在乎
 
受伤的人别哭 
就听我倾诉 
你我逆地相处
太一样的感触 
输了就心服口服 
从不会忌妒
 
是故意 是疏忽 
也是对爱的一种污辱 
真心有苦 痴心有毒
该不该早一点结束
 
是坟墓 是归宿 
不要走到最後才清楚 
为爱而哭 
不是错误 痛的领悟 
总有人不会在乎
 
是故意 是疏忽 
也是对爱的一种污辱 
真心有苦 痴心有毒
该不该早一点结束
 
是坟墓 是归宿 
不要走到最後才清楚 
为爱而哭 
不是错误 痛的领悟 
总有人不会在乎
 
Publié par m4ruu1n le Ven, 23/10/2009 - 00:35
Modifié pour la dernière fois par infiity13 le Dim, 26/02/2017 - 06:42
videoem: 
Align paragraphs
traduction en indonésien

Tempat Untuk Kembali

(Jika) Tidak ingin melihatmu menangis
Temui seseorang untuk membicarakannya
Tidak ada gunanya menyembunyikan rasa ketidakberdayaanmu
Seseorang yang terluka karena cinta
Suhu air matanya dapat membekukan tulang
Sulit untuk dapat dipulihkan
 
(Dengan) Sengaja, Diabaikan
Juga merupakan salah satu penghinaan dalam cinta
(Dengan) Kepahitan dalam ketulusan, racun dalam keceriaan
Bukankah sebaiknya segera dihentikan
 
Kubur, kembali
Tidak perlu menunggu hingga segalanya berakhir untuk menyadari
Menangis untuk cinta bukanlah sebuah kesalahan
(Sementara) Kepedihan dalam usaha untuk memahaminya
Selalu ada orang yang tidak akan mempedulikannya
 
(Kau) yang terluka, jangan menangis
Dengarkan apa yang kukatakan
Yang terjadi antara kau dan aku
Perasaan yang sedemikian sama
Kehilangan yang kau rasakan, sampaikan (ke dalam) hati dan perkataan
Agar selamanya tidak akan ada lagi yang disesalkan
 
(Dengan) Sengaja, Diabaikan
Juga merupakan salah satu penghinaan dalam cinta
(Dengan) Kepahitan dalam ketulusan, racun dalam keceriaan
Bukankah sebaiknya segera dihentikan
 
Kubur, kembali
Tidak perlu menunggu hingga segalanya berakhir untuk menyadari
Menangis untuk cinta bukanlah sebuah kesalahan
(Sementara) Kepedihan dalam usaha untuk memahaminya
Selalu ada orang yang tidak akan mempedulikannya
 
(Dengan) Sengaja, Diabaikan
Juga merupakan salah satu penghinaan dalam cinta
(Dengan) Kepahitan dalam ketulusan, racun dalam keceriaan
Bukankah sebaiknya segera dihentikan
 
Kubur, kembali
Tidak perlu menunggu hingga segalanya berakhir untuk menyadari
Menangis untuk cinta bukanlah sebuah kesalahan
(Sementara) Kepedihan dalam usaha untuk memahaminya
Selalu ada orang yang tidak akan mempedulikannya
 
Publié par dodolbete le Sam, 03/03/2012 - 21:22
Modifié pour la dernière fois par dodolbete le Mar, 06/09/2016 - 07:25
Plus de traductions de « Guīsù (归宿) »
chinois → indonésien - dodolbete
Commentaires
infiity13    September 5th, 2016

Original lyrics were edited. Could you please check your translation?