کولی (Gypsy)

anglais

Gypsy

Broke my heart
Down the road
Spend the weekend
Sewing the pieces back on
 
Crayons and dolls pass me by
Walking gets too boring
When you learn how to fly
 
Not the homecoming kind
Take the top off
And who knows what you might find
 
Won't confess all my sins
You can bet I'll try it
But you can't always win
 
'Cause I'm a gypsy
Are you coming with me?
I might steal your clothes
And wear them if they fit me
I never made agreements
Just like a gypsy
And I won't back down
'Cause life's already hurt me
And I won't cry
I'm too young to die
If you're gonna quit me
'Cause I'm a gypsy
 
('Cause I'm a gypsy)
 
I can't hide
what I've done
Scars remind me
Of just how far that I've come
To whom it may concern
Only run with scissors
When you want to get hurt
 
I said hey you
You're no fool
If you say 'NO'
Ain't it just the way life goes?
People fear what they don't know
Come along for the ride (Oh yeah)
Come along for the ride (ooohhh)
 
Publié par Llovera le Mer, 28/12/2011 - 13:36
Modifié pour la dernière fois par atheros le Sam, 01/10/2016 - 21:13
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

کولی

قلبمو شکوندی
اون پایین جاده
و کل آخر هفته رو
صرف بند زدن این دل شکسته ام کردم
 
مداد شمعیا و عروسکها از کنارم رد میشن
دیگه قدم زدن خسته کننده میشه
وقتی پرواز رو یاد می گیری
 
انگار هیچوقت به خونه نمیرسم
بی خیال خونه میشم
و کی میدونه که در آخر چی پیدا می کنی
 
به همه گناهام اقرار نمی کنم
میتونی شرط ببندی که سعیمو می کنم
ولی من که همیشه برنده نیستم
 
چون من یه کولی هستم
ولی، آیا با من میای؟
ممکنه لباستو بدزدم
و اگه اندازم باشن بپوشمشون
هیچوقت با کسی کنار نمیام
درست مثل کولیها
و هرگز صرف نظر نمی کنم
چون الانشم زندگی حصابی بهم لطمه زده
و گریه هم نمی کنم
خب من خیلی جووننم برای مردن
میخوای ترکم کنی
چون یه کولیم
 
چون من یه کولیم
 
نمیتونم مخفی بشم
با خودم چیکار کردم
زخمام بهم یاد آوری می کنن که
چه راه طولانی رو طی کردم
برای رسیدن به کسی که ممکنه بهم محل بده
با قیچی بدو
وقتی میخوای زخمی
 
گفتم هی تو
تو که احمق نیستی
اگه بگی نه
زندگی باز به راه خودش ادامه میده
مردم از چیزایی که نمیدونن می ترسن
بیا یه دور با هم بزنیم
بیا یه دور با هم بزنیم
 
Publié par sina dallal le Ven, 20/04/2012 - 17:01
Idioms from "Gypsy"
Commentaires